Facebook Statistics

Vestníky

Vestníky - rok 2018

Vestník čiastka 7/2018 (vystavená 27-03-2018)

Obsah:

8.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platieb určených pre agroenvironmentálno – klimatické opatrenie v Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (č. 153 /2018 -100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2018 (vystavená 14-03-2018)

Obsah:

7.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 5027/2018-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2018 (vystavená 02-03-2018)

Obsah:

6.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis názvu ako chránené označenie (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – „Hrušovský lepník“ (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2018 (vystavená 28-02-2018)

Obsah:

4.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 2072/2018-610
5.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 2076/2018-610

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2018 (vystavená 27-02-2018)

Obsah:

3.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 55/2018-420 o príprave, schvaľovaní a evidovaní zmlúv

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2018 (vystavená 07-02-2018)

Obsah:

2.
Oznámenie, ktorým sa zverejňuje hodinová sadzba za vykonanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti na obdobie od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2018 (vystavená 29-01-2018)

Obsah:

1.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 24. 01. 2018 č. 972/2018-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood