Vestníky

Vestníky - rok 2011

Vestník čiastka 2/2011 (vystavená 21-01-2011)

Obsah:

3.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. januára 2011 č. 422-OL-2011, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca arómy
4.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platby určenej pre opatrenie Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach v Programe rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (č. 189/2011-100)
5.
Štatút Komisie na hodnotenie vína z 13. januára 2011 č. 11149/2010-1310
 
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2011 (vystavená 05-01-2011)

Obsah:

1.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republikyzo 4. januára 2011 č. 148/2011-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu
2.
Zmeny v registri krmivárskych podnikov od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)