Výročná správa o vykonávaní OP RH za rok 2016

04-08-2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“) vypracovalo Výročnú správu o vykonávaní OP RH za rok 2016, ktorú Monitorovací výbor pre OP RH schválil svojím uznesením č. 7 z 24. mája 2017.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)