Facebook Statistics
Značka Kvality

Situačná a výhľadová správa Ovocie a zelenina

21-11-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa Ovocie a zeleninaDňa 16.11.2022 bola zverejnení situačná a výhľadová správa Ovocia a zelenina. Predkladá aktuálne informácie o regulačnej politike trhu s ovocím a zeleninou. Uvádza údaje o pestovaní ovocia a zeleniny, spotrebe ovocia a zeleniny a o ich ponuke a použití. Súčasťou správy sú ceny výrobcov ovocia a zeleniny a ceny vo veľkoobchodoch. Obsahuje údaje o zahraničnom obchode s ovocím a zeleninou a poskytuje informácie o situácii s ovocím a zeleninou v EÚ a vo svete.

Situačná a výhľadová správa Strukoviny

10-11-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa StrukovinyDňa 10. 11. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Strukoviny. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách jedlých a kŕmnych strukovín, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po strukovinách, cenovom vývoji a zahraničnom obchode. Hlavnou časťou správy sú hmotné bilancie strukovín spolu, hrachu siateho (jedlý a kŕmny hrach spolu), šošovice, fazule, kŕmnych a jedlých strukovín. Zároveň poskytuje informácie o výmere a produkcií proteínových plodín v EÚ a hlavných druhov vo svete.

Sebestačnosť agropotravinárskych komodít

03-11-2022
Foto: Sebestačnosť agropotravinárskych komodítSlovenská republika má produkčný potenciál na zabezpečenie dostatočnej surovinovej základne viacerých agropotravinárskych komodít, no pri mnohých komoditách nedosahuje žiadúcu úroveň a pri niektorých postupne klesá. Príkladom sú bravčové mäso, ovocie mierneho pásma, zelenina.


Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021

03-11-2022
Foto: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike (tzv. Zelená správa) poskytuje komplexný obraz o vývoji poľnohospodárstva a potravinárstva v SR - o agropotravinárskom trhu, o potravinovej bezpečnosti, ekonomicko-finančnej situácii podnikateľských subjektov pôsobiacich v agropotravinárskom komplexe SR, o technickej úrovni agropotravinárskeho komplexu a o poľnohospodárstve a potravinárstve krajín EÚ. Od roku 2022 vypracováva Zelenú správu odbor Agropotravinárskeho trhu a analýz, MPRV SR.

Kalkulačka na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výroby

13-10-2022
Foto: Kalkulačka na výpočet pomoci určenej na kompenzáciu sucha prostredníctvom živočíšnej výrobyMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristúpilo k cielenej kompenzácii sucha prostredníctvom živočíšnej výroby v celkovej výške 50 miliónov EUR. Pomôže tak pestovateľom objemových krmív a v konečnom dôsledku aj spotrebiteľom vo výslednej cene mlieka a mäsa. Ide o historicky prvý prípad kompenzácie sucha, ktorá sa bude vyplácať ešte v tom istom roku, ako sucho negatívne ovplyvnilo úrodu.

Európskych dní výskumu a inovácií 2022 sa zúčastnil aj zástupca agrorezortu

03-10-2022
Foto: Európskych dní výskumu a inovácií 2022  sa zúčastnil aj zástupca agrorezortuV dňoch 28. – 29. septembra 2022 sa konal 4. ročník konferencie Európske dni výskumu a inovácií (European Research & Innovation Days).
Konferenciu organizovala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) a zaregistrovalo sa na nej 14 tis. účastníkov z viac ako 100 krajín.

Od budúceho roka vznikne nová vzdelávacia inštitúcia pre pôdohospodárov

22-09-2022
Foto: Od budúceho roka vznikne nová vzdelávacia inštitúcia pre pôdohospodárovZlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikne od budúceho roka nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). Dôvodom a cieľom vzniku IZPI je zefektívniť a zrýchliť zavádzanie inovácií do pôdohospodárskej praxe.

Agrorezort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom

08-08-2022
Zdroj foto: ilustračné/TASRPoľnohospodári už môžu nahlasovať škody, ktoré im každoročne spôsobuje zver. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) spustilo elektronický dotazník a získané údaje budú základom pre vypracovanie Strategického plánu, ktorý bude komplexne riešiť túto problematiku.

Hlásenie škôd zverou na poľnohospodárskej pôde

08-08-2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo možnosť elektronického nahlásenia škôd zverou na poľnohospodárskej pôde.

Situačná a výhľadová správa Hydina a vajcia

05-08-2022
Foto: Situačná a výhľadová správa Hydina a vajciaDňa 5.8.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Hydina a vajcia. Poskytuje informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch hydiny, produkcií jatočnej hydiny, hydinového mäsa a hydinových vajec k 31. 12. 2021. Súčasťou správy sú hmotné bilancie ponuky a dopytu po hydinovom mäse a konzumných vajciach s výhľadom bilančných ukazovateľov pre rok 2022 a informácie o situácii s hydinou a vajcami v EÚ.
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood