Facebook Statistics

Aktuality

Európskych dní výskumu a inovácií 2022 sa zúčastnil aj zástupca agrorezortu

03-10-2022

V dňoch  28. – 29. septembra 2022 sa konal 4. ročník konferencie Európske dni výskumu a inovácií (European Research & Innovation Days).
Konferenciu organizovala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG RTD) a  zaregistrovalo sa na nej 14 tis. účastníkov z viac ako 100 krajín.  

Viac ako 50 odborných virtuálnych workshopov rozdelených do sekcií na témy udržateľnosť, kultúrne dedičstvo, inovácie, adaptácia na zmenu klímy spojilo tvorcov politík, výskumných pracovníkov, podnikateľov a občanov v diskusii o formovaní výskumu a inovácií v Európe a vo svete.

V sekcii misií zameraných na mestá, zmenu klímy, zdravú pôdu, vodu a ekosystém, odznel aj príspevok Martina Kováča,  štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR, konkrétne na tému Naša misia pre zdravú pôdu.  Martin Kováč, ktorý je autorom koncepcie Pôda ako uhlíková a vodná banka krajiny vo svojom príhovore uviedol: „Až keď začneme monitorovať, sledovať a merať retenčnú kapacitu pôdy a štruktúry krajiny, dokážeme dobre manažovať a využívať dažďovú vodu, ktorú máme k dispozícii.“ A tiež poznamenal: „Interakcia jednotlivých misií je nevyhnutná, pretože ich prepája obeh vody a uhlíka. Misiu pre zdravú pôdu považujem za kľúčovú  lebo predstavuje rozhodujúci priestor pre klimatickú akciu na pôde.“

Záznam konferencie si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/ndp2NxHg4No 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood