Kvóta lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017

29-11-2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o poľovníctve (č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)  určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2016/2017 pre územie Slovenskej republiky.  Výška kvóty, ako aj podmienky súvisiace s lovom vlka dravého sú uvedené v zverejnenom dokumente. Podmienky lovu a výška kvóty pre uvedené obdobie je výsledkom rokovaní medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s Ministerstvom životného prostredia SR, so Štátnou ochranou prírody SR a so zástupcami štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)