Facebook Statistics

Aktuality

Matečná: Štát začína riešiť obrovskú rozdrobenosť pôdy

10-12-2019

Vláda Slovenskej republiky schválila prvé katastrálne územia, v ktorých sa budú realizovať po viac ako desaťročí pozemkové úpravy financované zo štátneho rozpočtu. Presne 120 katastrálnych území vybrala podľa transparentných kritérií 27-členná medzirezortná komisia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zložená bola z odborníkov z rôznych oblastí.

  • 120 katastrálnych území, kde začnú budúci rok pozemkové úpravy hradené štátom
  • Vyberala ich odborná komisia na základe transparentných kritérií
  • Matečná: Riešenia pre občanov a štát dokážu zabezpečiť len odborníci, nie marketingové tváre

„Začatie financovania pozemkových úprav štátom a schválenie prvých 120 katastrálnych území po celom Slovensku je historický míľnik pre našu krajinu. Odštartovať vyriešenie tak komplikovaného problému, akým je katastrofálna situácia s rozdrobenosťou pôdy, sme dokázali vďaka špičkovej odbornosti a úzkej komunikácii s celým spektrom zainteresovaných. Práve SNS sa podarilo rozseknúť tento komplikovaný uzol, ktorý dusí nielen našich poľnohospodárov, ale takmer každého vlastníka pôdy na Slovensku. Spustenie pozemkových úprav je dôkazom, že riešenia pre občanov a štát dokážu zabezpečiť len skutoční odborníci, nie marketingové tváre," uviedla Gabriela Matečná, vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (SNS).

Celkovo 120 katastrálnych území z 3 103, kde ešte komplexné pozemkové úpravy neboli zrealizované, bolo vybraných na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre začatie pozemkových úprav v roku 2020 s predpokladanou hodnotou 68 mil. eur, hradenou zo štátneho rozpočtu SR. Počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť rokov bude táto suma čerpaná postupne, vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav.

Komisia vyberala územia na základe zverejnených hodnotiacich kritérií – vlastníckych, užívacích a mimorezortných. Medzi vlastnícke kritériá patria priemerný počet parciel na jedného vlastníka, priemerný počet vlastníkov na jednu parcelu, priemerný počet parciel na liste vlastníctva na 1 ha, priemerný počet vlastníkov na 1 ha, priemerný počet vlastníckych vzťahov na 1 ha, podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej pôdy, podiel poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr, podiel lesných pozemkov. Medzi užívacie kritériá patria počet žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie (križovania) pri žiadateľoch o priame platby, počet mladých farmárov a podnájomné pozemky. Mimorezortnými kritériami sú podpora území zaradených do najmenej rozvinutých okresov a podpora katastrálnych území zaradených do chránených vodohospodárskych oblastí.

V komisii boli okrem odborníkov z agrorezortu zastúpené aj Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR,  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad geodézie, kartografie a katastra, Združenie miest a obcí Slovenska,  Združenie SK 8, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Agrárna komora Slovenska, Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností, Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov  Slovenska, Združenie mladých farmárov, Slovenský pozemkový fond, Komora pozemkových úpravy, Okresné úrady odbory opravných prostriedkov Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Nitry, Prešova, Trenčína, Trnavy a Žiliny.

Zoznam katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2020 – 120 k.ú.

 

P. č.

Číslo k.ú.

Názov k.ú.

Obec

Okres

Kraj

PLO OÚ

1

872679

Závod

Závod

Malacky

BA

Malacky

2

859320

Mást I

Stupava

Malacky

BA

Malacky

3

860778

Veľké Šenkvice

Šenkvice

Pezinok

BA

Pezinok

4

869945

Vlky

Vlky

Senec

BA

Senec

5

865958

Tureň

Tureň

Senec

BA

Senec

6

835803

Malinovo

Malinovo

Senec

BA

Senec

7

867462

Varov Šúr

Šúrovce

Trnava

TT

Trnava

8

862266

Valtov Šúr

Šúrovce

Trnava

TT

Trnava

9

862592

Tekolďany

Tekolďany

Hlohovec

TT

Trnava

10

844250

Dolná Potôň

Orechová Potôň

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

11

808709

Veľký Meder

Veľký Meder

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

12

836826

Michal na Ostrove

Michal na Ostrove

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

13

809853

Čiližská Radvaň

Čiližská Radvaň

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

14

817503

Čečínska Potôň

Horná Potôň

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

15

803430

Boheľov

Boheľov

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

16

844268

Orechová Potôň

Orechová Potôň

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

17

811343

Dobrohošť

Dobrohošť

Dunajská Streda

TT

Dunajská Streda

18

861014

Šoporňa

Šoporňa

Galanta

TT

Galanta

19

865524

Trstice

Trstice

Galanta

TT

Galanta

20

830488

Ladce

Ladce

Ilava

TN

Trenčín

21

813583

Dulov

Dulov

Ilava

TN

Trenčín

22

825425

Veľký Kolačín

Nová Dubnica

Ilava

TN

Trenčín

23

826880

Košeca

Košeca

Ilava

TN

Trenčín

24

860883

Šípkov

Šípkov

Bánovce nad Bebravou

TN

Bánovce nad Bebravou

25

827975

Krajné

Krajné

Myjava

TN

Nové Mesto nad Váhom

26

812013

Dolné Kočkovce

Dolné Kočkovce

Púchov

TN

Považská Bystrica

27

831191

Lehota pod Vtáčnikom

Lehota pod Vtáčnikom

Prievidza

TN

Prievidza

28

868914

Veľký Cetín

Veľký Cetín

Nitra

NR

Nitra

29

812081

Dolné Obdokovce

Dolné Obdokovce

Nitra

NR

Nitra

30

808776

Čápor

Cabaj-Čápor

Nitra

NR

Nitra

31

804029

Branč

Branč

Nitra

NR

Nitra

32

870781

Výčapy-Opatovce

Výčapy-Opatovce

Nitra

NR

Nitra

33

814202

Farná

Farná

Levice

NR

Levice

34

802239

Jalakšová

Bátovce

Levice

NR

Levice

35

846767

Plavé Vozokany

Plavé Vozokany

Levice

NR

Levice

36

841960

Nová Vieska

Nová Vieska

Nové Zámky

NR

Nové Zámky

37

839434

Neded

Neded

Šaľa

NR

Šaľa

38

820903

Chrabrany

Chrabrany

Topolčany

NR

Topoľčany

39

814679

Gbeľany

Gbeľany

Žilina

ZA

Žilina

40

867446

Varín

Varín

Žilina

ZA

Žilina

41

817783

Horná Tižina

Terchová

Žilina

ZA

Žilina

42

861324

Štiavnik

Štiavnik

Bytča

ZA

Žilina

43

872806

Zázrivá

Zázrivá

Dolný Kubín

ZA

Dolný Kubín

44

867527

Važec

Važec

Liptovský Mikuláš

ZA

Liptovský Mikuláš

45

820610

Hybe

Hybe

Liptovský Mikuláš

ZA

Liptovský Mikuláš

46

849782

Priechod

Priechod

Banská Bystrica

BB

Banská Bystrica

47

839591

Nemecká

Nemecká

Brezno

BB

Brezno

48

861006

Šoltýska

Šoltýska

Poltár

BB

Lučenec

49

807176

Budiná

Budiná

Lučenec

BB

Lučenec

50

815021

Gemerský Jablonec

Gemerský Jablonec

Rimavská Sobota

BB

Rimavská Sobota

51

840874

Nižná Pokoradz

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

BB

Rimavská Sobota

52

871851

Zacharovce

Zacharovce

Rimavská Sobota

BB

Rimavská Sobota

53

870617

Vrbovka

Vrbovka

Veľký Krtíš

BB

Veľký Krtíš

54

811513

Dolinka

Dolinka

Veľký Krtíš

BB

Veľký Krtíš

55

847500

Podkriváň

Podkriváň

Detva

BB

Zvolen

56

807893

Bzovík

Bzovík

Krupina

BB

Zvolen

57

829081

Korytárky

Korytárky

Detva

BB

Zvolen

58

830747

Látky

Látky

Detva

BB

Zvolen

59

829099

Kriváň

Kriváň

Detva

BB

Zvolen

60

857971

Stará Huta

Stará Huta

Detva

BB

Zvolen

61

864005

Torysa

Torysa

Sabinov

PO

Prešov

62

809403

Červenica pri Sabinove

Červenica pri Sabinove

Sabinov

PO

Prešov

63

841188

Nižný Slavkov

Nižný Slavkov

Sabinov

PO

Prešov

64

870919

Vysoká

Vysoká

Sabinov

PO

Prešov

65

809357

Červená Voda

Červená Voda

Sabinov

PO

Prešov

66

823287

Kamenica

Kamenica

Sabinov

PO

Prešov

67

834289

Ľutina

Ľutina

Sabinov

PO

Prešov

68

830640

Lascov

Lascov

Bardejov

PO

Bardejov

69

807061

Buclovany

Buclovany

Bardejov

PO

Bardejov

70

867276

Valentovce

Valentovce

Medzilaborce

PO

Humenné

71

811033

Dlhé nad Cirochou

Dlhé nad Cirochou

Snina

PO

Humenné

72

802395

Belá nad Cirochou

Belá nad Cirochou

Snina

PO

Humenné

73

809969

Čukalovce

Čukalovce

Snina

PO

Humenné

74

818941

Hradisko

Hradisko

Kežmarok

PO

Kežmarok

75

857629

Spišské Hanušovce

Spišské Hanušovce

Kežmarok

PO

Kežmarok

76

871435

Vyšné Repaše

Vyšné Repaše

Levoča

PO

Poprad

77

811149

Dlhé Stráže

Dlhé Stráže

Levoča

PO

Poprad

78

807290

Buglovce

Buglovce

Levoča

PO

Poprad

79

815578

Haligovce

Haligovce

Stará Ľubovňa

PO

Stará Ľubovňa

80

869589

Vislanka

Vislanka

Stará Ľubovňa

PO

Stará Ľubovňa

81

850993

Radoma

Radoma

Svidník

PO

Svidník

82

867284

Valkovce

Valkovce

Svidník

PO

Svidník

83

836761

Mestisko

Mestisko

Svidník

PO

Svidník

84

836737

Merník

Merník

Vranov nad Topľou

PO

Vranov nad Topľou

85

827347

Košická Nová Ves

Košice-Košická Nová Ves

Košice III

KE

Košice

86

826049

Komárovce

Komárovce

Košice - okolie

KE

Košice - okolie

87

874060

Ždaňa

Ždaňa

Košice - okolie

KE

Košice - okolie

88

813095

Tepličany

Družstevná pri Hornáde

Košice - okolie

KE

Košice - okolie

89

865508

Trstené pri Hornáde

Trstené pri Hornáde

Košice - okolie

KE

Košice - okolie

90

802875

Bidovce

Bidovce

Košice - okolie

KE

Košice - okolie

91

830666

Lastomír

Lastomír

Michalovce

KE

Michalovce

92

871427

Vyšné Remety

Vyšné Remety

Sobrance

KE

Michalovce

93

851523

Rakovec nad Ondavou

Rakovec nad Ondavou

Michalovce

KE

Michalovce

94

857106

Soblahov

Soblahov

Trenčín

TN

Trenčín

95

826693

Kostolné

Kostolné

Myjava

TN

Nové Mesto nad Váhom

96

834106

Lúka

Lúka

Nové Mesto nad Váhom

TN

Nové Mesto nad Váhom

97

817104

Hôrka nad Váhom

Hôrka nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom

TN

Nové Mesto nad Váhom

98

843881

Opatovce nad Nitrou

Opatovce nad Nitrou

Prievidza

TN

Prievidza

99

848638

Poruba

Poruba

Prievidza

TN

Prievidza

100

850942

Radobica

Radobica

Prievidza

TN

Prievidza

101

840670

Nitrianske Pravno

Nitrianske Pravno

Prievidza

TN

Prievidza

102

806978

Brodzany

Brodzany

Partizánske

TN

Prievidza

103

836028

Krátke Kesy

Marcelová

Komárno

NR

Komárno

104

860018

Svrčinovec

Svrčinovec

Čadca

ZA

Čadca

105

855812

Sklabiňa

Sklabiňa

Martin

ZA

Martin

106

816159

Hladovka

Hladovka

Tvrdošín

ZA

Námestovo

107

850772

Rabča

Rabča

Námestovo

ZA

Námestovo

108

847101

Podbiel

Podbiel

Tvrdošín

ZA

Námestovo

109

867233

Valaská Dubová

Valaská Dubová

Ružomberok

ZA

Ružomberok

110

871770

Záhorce

Záhorce

Veľký Krtíš

BB

Veľký Krtíš

111

868833

Veľké Zlievce

Veľké Zlievce

Veľký Krtíš

BB

Veľký Krtíš

112

826227

Kopernica

Kopernica

Žiar nad Hronom

BB

Žiar nad Hronom

113

813397

Dubovica

Dubovica

Sabinov

PO

Prešov

114

857793

Stakčínska Roztoka

Stakčínska Roztoka

Snina

PO

Humenné

115

815292

Gribov

Gribov

Stropkov

PO

Stropkov

116

867578

Vechec

Vechec

Vranov nad Topľou

PO

Vranov nad Topľou

117

845302

Paňovce

Paňovce

Košice - okolie

KE

Košice - okolie

118

856754

Smižany

Smižany

Spišská Nová Ves

KE

Spišská Nová Ves

119

821845

Jaklovce

Jaklovce

Gelnica

KE

Spišská Nová Ves

120

856665

Nižné Slovinky

Slovinky

Spišská Nová Ves

KE

Spišská Nová Ves

 
 

covid-19
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood