Aktuality

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu podporil slovenského vedca formou krátkodobého vedeckého štipendia

25-07-2019