Facebook Statistics

Aktuality

UPOZORNENIE: Na Slovensku sa predávala nebezpečná rastlina

28-03-2017

Ministerstvo upozorňuje na šírenie baktérie Xylella fastidiosa spôsobujúcu Pierceovu chorobu rastlín. Infikované rastliny sa pravdepodobne nachádzajú aj na Slovensku, konkrétne Polygala nádherná (horčinka myrtolistá). Napadnuté rastliny môžu spôsobiť infekciu a odumretie ďalších rastlín a vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradkárov, verejnú zeleň aj voľnú prírodu SR či susedných štátov.

  • Rastliny napáda baktéria Xylella fastidiosa šíriaca sa naprieč Európskou úniou
  • Ohrozené aj Slovensko - predaných 11 kusov pravdepodobne infikovanej rastliny Polygala nádherná (horčinka myrtolistá)
  • Vážne ohrozené poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradky, verejná zeleň i voľná príroda

Baktéria sa šíri v EÚ aj napriek súboru opatrení, podľa ktorých je okrem iného, z napadnutého územia zakázané premiestňovanie rastlín. Záhradné centrá do ktorých boli všetky rastliny tohto druhu dovezené na územie SR a z ČR boli Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP) skontrolované. Na základe vykonaných kontrol sa zistilo, že aspoň jedna rastlina horčinka myrtolistá (Polygala myrtifolia) dodaná do ČR pôvodne zo Španielska, bola pozitívne testovaná. Vzhľadom na to , že rastliny dovezené na Slovensko pochádzali z jednej dodávky z Českej republiky, je možné, že baktéria sa nachádza aj u nás. Ministerstvo preto vyzýva obyvateľov, ktorí si zakúpili rastliny druhu horčinka myrtolistá v máji alebo v júni minulého roka v Bratislave alebo v Košiciach, aby bezodkladne informovali oblastných fytoinšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho na nižšie uvedených kontaktoch. Celkovo bolo predaných 11 kusov rastlín, ktoré sú pravdepodobne infikované Xylella fastidiosa. Výskyt baktérie je nebezpečný vzhľadom na to, že napáda a  v krátkom čase usmrcuje viac ako 200 hostiteľských druhov rastlín.

Vzhľadom, že výskyt baktérie má rozličné  prejavy na  rôznych rastlinných druhoch, na ktoré sa baktéria v priebehu roka 2016 mohla preniesť, vyzývame občanov, aby akékoľvek prejavy zlého zdravotného stavu rastlín v záujme ochrany prírody, záhrad, parkov,  poľnohospodárstva a lesníctva bezodkladne nahlásili oblastnému fytoinšpektorovi, alebo na nižšie uvedené e-mailové adresy. Kontakty na fytoinšpekciu Slovenskej republiky sú na webovej stránke http://www.uksup.sk/oor-kontakty/.

Zároveň z dôvodu prevencie pred zavlečením karanténnych škodcov alebo chorôb rastlín vyzývame občanov, aby si nedovážali pre vlastnú spotrebu žiadne rastliny ani ich časti z  voľnej prírody.

Doposiaľ boli zistené výskyty v Taliansku, kde baktéria zlikvidovala produkciu olív v oblasti Apulia, výskyty boli zaznamenané aj vo Francúzku na ostrove Korzika  a Provence-Alpes- Côte  d´Azur a Baleárskych ostrovoch Španielska, ale aj vo východnej časti Nemecka a najnovšie aj v Českej republike.

Zo zoznamu hostiteľských rastlinných druhov, ktorých je viac ako 200, vyberáme:

Poľnohospodárske plodiny:

Lucerna, komonica, mätonoh, láskavec, lupina, ovos hluchý, kapustovité druhy, stoklas, slnečnica, cirok, ďatelina plazivá, vika.

Ovocné druhy:

Zemolez, lieska, jahoda, orech, moruša, mandľa, broskyňa, čerešňa, višňa, slivka (vrátane trnky), marhuľa, hruška, malina, černica, čučoriedka, vinič.

Lesné druhy:

Javor, jelša, jaseň, platan, topoľ, dub, vŕba, brest.

Okrasné druhy:

Kávovník, fikus, fuchsia, ginko, brečtan, hortenzia, magnólia, myrta, oleander, oliva, vavrínovec, polygala (horčinka).

Iné:

Medovka, ambrózia, citrusy, pupenec roľný, levanduľa, ibiš, stavikrv, rozmarín, majorán, skorocel kopijovitý, šalvia, baza, pŕhľava, zimozeleň a množstvo ďalších voľne žijúcich druhov rastlín, ktoré sa bežne vo vegetácii SR vyskytujú.

Kontakty na ÚKSÚP: [email protected] a [email protected], prípadne na MPRV SR: [email protected]

MPRV upozorňuje: Na Slovensku sa predávali rastliny s výskytom nebezpečnej choroby, ktorá môže vážne ohroziť poľnohospodárstvo, lesníctvo či záhradky!


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood