Financovanie pozemkových úprav

28-09-2006

Projekty pozemkových úprav financované zo štátneho rozpočtu:
Pozemkové úpravy ŠR
Mapa pozemkových úprav ŠR
Projekty pozemkových úprav spolufinancované Európskym spoločenstvom:
Pozemkové úpravy SOP
Mapa pozemkových úprav SOP + SAPARD

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)