Dodatok č.1 k Zásadám a pravidlám na spracovanie zjednodušeného registra

25-08-2016

Spracoval a vydal:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Schválil:

  • Generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR JUDr. Jaroslav Puškáč
    (dňa 24. Augusta 2016 číslo 3414/2016-430)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)