Facebook Statistics
Značka Kvality

Tlačové správy

BRÁNY 48. agrokomplexu SÚ OTVORENÉ AŽ DO NEDELE

17-08-2023

V poradí 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, s podtitulom ,,Návrat ku koreňom“ otvoril brány Národného výstaviska, š. p. pre širokú verejnosť. Až do nedele 20. augusta 2023 uvidia návštevníci exponáty od vyše 450-tich vystavovateľov a predajcov z ôsmich krajín, ktorí priviezli do Nitry poľnohospodársku techniku, kvalitné potravinárske a poľnohospodárske produkty, rastliny, 600 jedincov hospodárskych zvierat, či najnovšie technológie, ktoré posúvajú poľnohospodárstvo a potravinárstvo medzi vysoko sofistikované odvetvia.  Súčasťou Agrokomplexu je už tradične Národná výstava hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo.

Na slávnostnom otvorení výstavy sa zúčastnili predstavitelia Národnej rady SR, vlády SR, rezortných i stavovských potravinárskych, poľnohospodárskych i poľovníckych organizácií.

Program výstavy je bohatý,  okrem expozícií sú pre návštevníkov pripravené workshopy, diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo aj sprievodný kultúrny program vrátane rozmanitých gastro špecialít najmä z domácej kuchyne. Detailný program výstavy je zverejnený tu: https://agrokomplex.sk/agrokomplex/

V rámci 16. Národnej výstavy hospodárskych zvierat predvádzajú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia šampiónov vo svojich kategóriách, spolu až 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat. Súčasťou výstavy sú aj westernové predstavenia jazdy koní, záprahy, či vystúpenie koní z Národného žrebčína v Topoľčiankach, tohtoročnou novinkou sú ukážky pasenia stáda so psami, či projekt #Dotkni_sa_života o dobrých životných podmienkach chovu zvierat. Program podujatia je zverejnený tu: https://agrokomplex.sk/narodna-vystava-hospodarskych-zvierat/

Súčasťou Agrokomplexu je aj výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, kde okrem iných vystavovateľov nájdu návštevníci aj stánky rezortných organizácií LESY SR, š. p. a Národné lesnícke centrum, či stánok Vojenských lesov SR v gescii rezortu obrany. Celý program výstavy nájdete tu: https://agrokomplex.sk/polovnictvo-rybarstvo-a-vcelarstvo/

Zástupcovia médií, ktorí sa nestihli vopred akreditovať, nemusia zúfať, pretože akreditáciu bez možnosti parkovania v areáli, môžu získať aj počas prebiehajúcej výstavy a to pri vstupe cez vchod B2, kde dostanú všetky potrebné informácie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood