Facebook Statistics
Značka Kvality

Sekcia lesnícka

Bezpečnosť a účinnosť HOSTAZYM® X (endo-1,4-β-xylanázy) ako doplnkovej látky pre výkrm kurčiat a menších druhov hydiny chovanej ako nosnice

14-02-2017

Doplnková látka HOSTAZYM® X obsahuje endo-1,4-beta-xylanázy a je dostupná v pevnej a kvapalnej forme. Daná doplnková látka je schválená na použitie pri výkrme prasiatok a ošípaných, kurčiat a moriek, nosníc a menších druhov hydiny. Bola predložená žiadosť o rozšírenie použitia tejto doplnkovej látky aj pre nosnice a malé druhy hydiny chovanej ako nosnice v dávke 1,500 –  3,000 EPU/kg krmiva. Bezpečnostné aspekty týkajúce sa používania tejto doplnkovej látky v krmive, vrátane bezpečnosti pre spotrebiteľov, chovateľov a životné prostredie boli už vyhodnotené. Panel dospel k záveru, že pre spotrebiteľov a životné prostredie by mala byť táto doplnková látka považovaná za bezpečnú, avšak existuje pravdepodobnosť podráždenia pokožky, očí a vzniku  respiračných ťažkostí. Panel FEEDAP si taktiež nie je vedomý nových informácií, ktoré by mali viesť k prehodnoteniu predchádzajúcich  záverov. Boli vyhodnotené skúšobné dávky na overenie tolerancie u kurčiat určených na výkrm s uznanými hodnotami 3,000 EPU/kg krmiva. U kurčiat určených na výkrm bola taktiež vyhodnotená účinnosť danej doplnkovej látky, kde panel dospel k záveru že daná doplnková látka je potenciálne účinná v dávke 1,500 EPU/kg krmiva. Údaje z už uskutočnených hodnotení o tolerancií a účinnosti u kurčiat určených na výkrm sú považované za relevantné aj pre použitie v nových cieľových kategóriách/druhoch navrhovaných žiadateľom. V dôsledku toho boli závery týkajúce sa bezpečnosti a účinnosti získané u kurčiat určených na výkrm rozšírené aj na nosnice a drobné druhy hydiny chovanej ako nosnice.

Viac informácií nájdete na webovom sídle úradu EFSA na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4708

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood