Facebook Statistics

Aktuality

Zmena URL adries pre integračné služby GSAA 2019

06-03-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznamuje žiadateľom a poskytovateľom integračných služieb, že z dôvodu presunu aplikácie GSAA 2019 do historických aplikácii sa zmenili URL adresy pre integračné služby GSAA 2019. Zoznam nových URL adries nájdete v „Dokumenty na stiahnutie“ - https://www.mpsr.sk/integracny-manual-pre-is-gsaa/1372-200-1372-14225/  - pod názvom „Integračný manuál pre IS GSAA“.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood