Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na získanie "Značky farmárskej kvality"

25-06-2010

V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín bude v roku 2010 minister pôdohospodárstva SR na výstave Agrokomplex 2010 v Nitre slávnostne udeľovať ocenenia

"Značka farmárskej kvality"

vybraným poľnohospodárskym produktom a potravinám.

Výrobky, ktorým bude udelená Značka farmárskej kvality budú vystavené a prezentované počas výstavy v stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a získajú právo na používanie Značky farmárskej kvality na obdobie 3 rokov a sezónne výrobky pre príslušný ročník.

Udelenie Značky farmárskej kvality nie je spoplatňované.

Výrobcovia, ktorí majú záujem o prihlásenie svojich výrobkov na získanie Značky farmárskej kvality môžu prihlášku poslať písomne do 31. júla 2010 na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Peter Tatarka
Odbor potravinárskeho priemyslu
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Viac informácií nájdete tu.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood