Facebook Statistics

Aktuality

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MINIMÁLNEJ POMOCI NA ÚČASŤ SPRACOVATEĽA NA VÝSTAVE

18-10-2021

Vážení potravinári,

dňa 15.10.2021 bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave.

Výzva je otvorená od 18. októbra 2021 do 08. novembra 2021.

Výzva a informácie ohľadom výzvy sú zverejnené na stránke  http://www.apa.sk/132456/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-minimlnej-pomoci-na-as-spracovatea-na-vstave/11150

Viac informácii ohľadom podpory účasti spracovateľa na výstavách je zverejnených na stránke  https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=1092


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood