Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Výsledky kontrol potvrdili vysokú kvalitu slovenských prvovýrobcov

17-10-2016

Kvalita a bezpečnosť potravín ako aj ochrana spotrebiteľa boli cieľom úradných kontrol kvality potravín a hygienických podmienok rezortu pôdohospodárstva.

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR vykonala od januára do augusta viac ako 32 tisíc kontrol. Naznačujú klesajúci počet porušení. Najlepšie sú na tom slovenskí prvovýrobcovia.

„Úradné kontroly, ktoré realizuje naša organizácia Štátna veterinárna a potravinová správa majú za cieľ chrániť spotrebiteľov a ich zdravie,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „Dobrou správou je, že situácia sa zlepšuje a najlepšou z nich, že počet nájdených nedostatkov je najnižší u slovenských prvovýrobcov.“ Kontroly prebiehajú vo všetkých článkoch potravinového reťazca – od prvovýrobcov a spracovateľov, cez transport a skladovanie až po obchod. „Veľmi oceňujem, že spotrebitelia sa zaujímajú o kvalitu potravín a zasielajú nám podnety,“ konštatovala ministerka. Podľa nej si treba si uvedomiť, že spotrebiteľ hrá v kvalite potravín kľúčovú úlohu. „V konečnom dôsledku zákazníci určujú, čo budú obchodníci ponúkať. Je preto veľmi dôležité, aby si zákazníci všímali kvalitu, pôvod potravín a ich zloženie.“

Štátna veterinárna a potravinová správa SR zabezpečuje úradné kontroly potravín s cieľom, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov. „Potraviny musia byť na vysokej kvalitatívnej úrovni, biologicky plnohodnotné a majú zdraviu pomáhať, nie škodiť,“ vysvetlil Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ ŠVPS SR. V období od 1. januára 2016 do 31. augusta 2016 vykonali inšpektori ŠVPS celkom 32 689 úradných kontrol v zmysle zákona o potravinách. Najmenší podiel zistení bol u prvovýrobcov (0,25%) a u distribútorov a dopravcov (0,7%). Nasledujú výrobcovia predávajúci vo svojej predajni (1,7%) a veľké obchodné sklady (3,65%). U výrobcov a v baliarňach tvorí podiel zistení 10,8%. Najhoršie sú na tom samotné predajne, ktoré tvoria spolu podiel na zisteniach viac ako 81%. Z celkového počtu úradných kontrol potravín bolo 3 264 úradných kontrol ukončených s jedným alebo viac nedostatkami. Celkove bolo uložených 1 179 blokových pokút, čo predstavuje hodnotu 33 929 EUR. Ostatné zistené nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. Najčastejšie boli zistené nedostatky v rámci úradných kontrol nasledovne: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne (854), hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky (828), označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne (758), osobná hygiena (513) a hygiena skladovania (478).

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood