Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vyhodnotenia I. kola výzvy na ZŠ RIÚS Banská Bystrica, RIÚS Trnava, UMR Košice, UMR Trenčín, UMR Prešov, UMR Bratislava, UMR Žilina, UMR Trnava

02-07-2018

Výzva: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum vyhlásenia výzvy: 22.12.2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola výzvy – 15.5.2017:

Územie RIÚS Banská Bystrica:

 • predložených – 49 projektov v hodnote 5 404 442,81 € (zdroje EÚ)
 • schválených 34 projektov v hodnote 3 954 241,80 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 11 projektov v hodnote 1 066 822,84 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie 4 projekty v hodnote 355 747,35 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie RIÚS Trnava:

 • predložených – 50 projektov v hodnote  4 841 041,82 € (zdroje EÚ)
 • schválených 24 projektov v hodnote 2 531 655,02 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 23 projektov v hodnote 2 050 325,83 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie 3 projekty v hodnote 237 567,62 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Košice:

 • predložených –  15 projektov v hodnote 1 668 621,47 € (zdroje EÚ)
 • schválených 14 projektov v hodnote 1 560 674,68 € (zdroje EÚ)
 • zastavené konanie 1 projekt v hodnote 100 011,56 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Trenčín:

 • predložených – 11 projektov v hodnote 534 194,08 € (zdroje EÚ)
 • schválených 7 projektov v hodnote 287 178,48 € (zdroje EÚ)
 • neschválené 4 projekty v hodnote 235 302,24 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Prešov:

 • predložených – 15 projektov v hodnote 1 112 474,97 €  (zdroje EÚ)
 • schválené 4 projekty v hodnote 339 985,76 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 11 projektov v hodnote 769 215,24 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Bratislava:

 • predložených – 49 projektov v hodnote 2 548 397,83 € (zdroje EÚ)
 • schválených 39 projektov v hodnote 2 051 709,48 € (zdroje EÚ)
 • neschválené 3 projekty v hodnote 206 549,43 € žiadaných EÚ zdrojov
 • zastavené konanie 7 projektov v hodnote 245 993,77 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Žilina:

 • predložených – 18 projektov v hodnote 1 696 025,93 € (zdroje EÚ)
 • schválených 10 projektov v hodnote 914 397,63 € (zdroje EÚ)
 • neschválených 8 projektov v hodnote 775 554,11 € žiadaných EÚ zdrojov

Územie UMR Trnava:

 • predložených – 6 projektov v hodnote 513 726,83 € (zdroje EÚ)
 • schválených 6 projektov v hodnote 503 266,15 € (zdroje EÚ)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood