Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Vo francúzskom Bordeaux sme predstavili špičkové slovenské vína

04-12-2017

Spolu so slovenskými vinármi sme vo francúzskom Bordeaux prezentovali slovenské vinohradníctvo a vinárstvo. Súčasťou návštevy bol aj podpis zmluvy s Múzeom svetových vín a odovzdanie kontingentu pozostávajúceho z 336 fliaš špičkového slovenského vína. Vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná rokovala aj s predsedom regiónu Nového Akvitánska Alainom Roussetom.

  • Prezentácia slovenského vinohradníctva a vinárstva vo svetoznámej vinárskej oblasti
  • Podpis zmluvy o partnerstve na rok 2018 s nadáciou Múzea svetových vín
  • Do Bordeaux sme priniesli kontingent pozostávajúci z 336 fliaš špičkového slovenského vína

„Slovensko je malá krajina, ale s veľkými vínami. Obohacujeme nimi nielen svetové vinárstvo, ale aj gastronómiu, cestovný ruch a kultúru,“ uviedla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná počas podpisu zmluvy s nadáciou Múzea svetových vín. Do Bordeaux priniesla slovenská delegácia kontingent pozostávajúci z 336 fliaš špičkového slovenského vína. Kontingent svojím zložením svedčí o rôznorodosti a kvalite vinárskej produkcie Slovenska. Jeho súčasťou sú biele a červené tiché vína, šumivé vína, ako aj slávne tokajské vína. Okrem vín z tradičných odrôd pestovaných na území dnešného Slovenska od čias stredoveku, tvoria kontingent aj vína z novo vyšľachtených odrôd, ktoré svojou originalitou upútavajú pozornosť odborníkov. Súčasťou slovenskej vinárskej delegácie bola aj významná osobnosť slovenskej vedy a výskumu, šľachtiteľka viniča, Dorota Pospíšilová, ktorá je autorkou viacerých originálnych odrôd.

Na prezentácii slovenského vinárstva a vinohradníctva sa zúčastnili francúzski vinári aj odborná verejnosť. Prítomný bol aj generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) Jean-Marie Aurand. Súčasťou prezentácie bola aj Malokarpatská vínna cesta ako unikátny produkt vinárskeho cestovného ruchu. Vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná sa na pracovnom obede stretla s predsedom regiónu Nového Akvitánska Alainom Roussetom. Témou rozhovorom boli možnosti spolupráce v oblastiach vinohradníctva a vinárstva, ekologického poľnohospodárstva,  potravinárstva, ale aj lesníctva.

Vinič sa na našom území pestoval už pred 2.700 rokmi, o čom svedčia archeologické nálezy zo staršej doby železnej. Unikátna kombinácia pôdy, klímy, nadmorskej výšky, topografických podmienok a pestrej palety odrôd dodáva typický charakter slovenských vín. Na pomerne malej rozlohe Slovenska sa rozprestiera šesť vinohradníckych regiónov. Tu sa rodia vína mimoriadnej štýlovej rôznorodosti. Slovensko je tiež krajina výnimočných nových odrôd - novošľachtencov, ktoré svojou originalitou upútavajú pozornosť odborníkov a milovníkov vína. Slovensko okrem bielych, ružových a červených tichých vín ponúka aj zaujímavé šumivé vína. Opomenúť nemožno ani víno kráľov – tokajské vína z unikátnej oblasti. Vína zo Slovenska sú z roka na rok stále viac oceňované na prestížnych svetových medzinárodných súťažiach a vyhľadávané enofilmi.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood