Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

V košickej ZOO bolo potvrdené ďalšie nálezisko vtáčej chrípky

04-01-2017

Na Slovensku bolo potvrdené druhé nálezisko vtáčej chrípky. Ide o chov vtákov chovaných v ZOO Košice. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyzýva chovateľov, ale aj verejnosť, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a v prípade podozrenia okamžite kontaktovali najbližšiu veterinárnu a potravinovú správu.

Dňa 2.1.2017 súkromný veterinárny lekár starajúci sa o vtáky chované v ZOO Košice spozoroval klinické príznaky u štyroch kusov kačice pižmovky lesklej (Cairina moschata). Vtáky boli následne odchytené, utratené a v ten istý deň odoslané na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu (Veterinárny ústav Zvolen). Dňa 3.1.2017 laboratórium potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy subtypu H5 vo vyšetrovaných vzorkách. Určovanie typu neuraminidázy zatiaľ prebieha.

Štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne prijala potrebné opatrenia. Ohniskom nákazy bol vymedzený areál ZOO Košice, ktorá bola následne pre verejnosť uzavretá až do odvolania. V súčasnosti prebieha v ZOO epizootologické šetrenie a prijímajú sa príslušné opatrenia. Na základe prvotného šetrenia v ZOO bolo zistené, že v ZOO je chovaných 341 kusov vnímavých zvierat – vtákov.

Bolo vytýčené ochranné pásmo (polomer 3 km od ohniska) a pásmo dohľadu (10 km od ohniska). Tieto pásma zasahujú do územnej pôsobnosti okresov Košice-mesto, Košice-okolie a Prešov. Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy v súčasnosti nariaďujú príslušné veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Ide už o druhý nález vírusu aviárnej influenzy subtypu H5, tzv. vtáčej chrípky na Slovensku. Prvý nález bol identifikovaný 27. decembra v Bratislavskej Dúbravke.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzýva chovateľov, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a zabránili kontaktu s divo žijúcimi vtákmi, ktoré migrujú Európou,“ vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „V prípade akýchkoľvek podozrení úhynu vtáctva, najmä väčšieho množstvo, prosíme chovateľov, ale aj verejnosť, aby bezodkladne informovali štátnu alebo regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.“

„Aj keď doteraz nebol potvrdený prenos tejto vtáčej chrípky na človeka, opatrnosti nikdy nie je dosť,“ upozornila ministerka Matečná. Obyvateľom Slovenska odporúčame najmä vyhýbanie sa kontaktu so živou hydinou a vtáctvom a dôkladné tepelné spracovávanie potravín z hydiny, minimálne pri teplote 70°C a dĺžke aspoň 20 minút. Tiež odporúčame konzumáciu dostatočného množstva zeleniny a ovocia, dodržiavanie pitného režimu, treba zvážiť aj očkovanie proti chrípke.

„Nemáme dôvod na paniku, ale obozretnosť je namieste,“ povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. „Vírus cirkuluje vo voľne žijúcom vtáctve a môže sa objaviť v ktorejkoľvek časti Slovenska.“


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood