Facebook Statistics

Aktuality

V hre o stoličku generálneho riaditeľa PPA je až 7 uchádzačov

12-04-2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zverejnilo ešte začiatkom marca 2021 výzvu pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa/riaditeľky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Po vyhodnotení všetkých prihlášok, ktoré prišli v stanovenej lehote, splnilo predpísané kritériá 7 uchádzačov. Tí sa ešte tento mesiac zúčastnia na výberovom pohovore pred odbornou komisiou a vďaka záznamu na webovom sídle MPRV SR bude dostupný aj širokej verejnosti.

Agrorezort pred vyše mesiacom zverejnil zásadné kritériá pre uchádzačov na funkciu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Do stanoveného termínu podalo prihlášky 10 uchádzačov. Následne po vykonaní administratívnej kontroly splnilo predpísané požiadavky napokon 7 uchádzačov. Výberového rozhovoru sa zúčastnia (zoznam v abecednom poradí): Ing. Peter Berák, Ing. Marian Bulla, Ing. Pavol Doval, Mgr. Ing. Jarmila Dúbravská, PhD., Ing. Juraj Krátky, Mgr. Peter Lukáč, PhD. a Ing. Róbert Samuhel.

Výberový rozhovor, ktorého záznam bude zverejnený na webovom sídle agrorezortu bude mať jedno kolo a uskutoční sa 19. apríla 2021 v sídle MPRV SR v Bratislave. Spočívať bude vo verejnom rozhovore vedeným výberovou komisiou, v zmysle Metodiky vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov a obhajobe predloženého projektu s názvom: Projekt zabezpečenia transparentnosti, modernizácie, digitalizácie a zlepšenia reputácie PPA, vrátane vízie GR o ďalšom smerovaní a rozvoji PPA. Ak bude výberový rozhovor úspešný a minister Ján Mičovský sa stotožní s odporúčaním komisie, meno nového šéfa PPA by sa verejnosť mala dozvedieť do 3 dní od jeho uskutočnenia.

Hlavným garantom transparentného výberu na post generálneho riaditeľa PPA bude 15-členná odborná komisia pod vedením štátneho tajomníka MPRV SR Martina Fecka. Pre chod kľúčovej inštitúcie slovenského agrosektora a úspešného kandidáta bude dôležitá najmä stabilizácia vedenia tejto inštitúcie. MPRV SR preto hľadá na tento post odvážneho manažéra, ktorý pomôže slovenskému agrorezortu priniesť pozitívnu zmenu, ako aj poriadok v krajine.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood