Facebook Statistics

Aktuality

Strategický plán bude k potravinárom v období 2023 – 2027 ešte štedrejší

17-12-2022

Podpora potravinárstva je na Slovensku v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2023 – 2027, ktorá bola schválená v novembri 2022, zabezpečená v optimálnej miere. Môžeme povedať, že vzhľadom k veľkosti sektora v porovnaní so susednými krajinami je najvyššia. Podpora určená pre slovenských potravinárov tvorí 1,83 % produkcie oproti napríklad Poľsku kde je to iba 0,37 %.

Kým v predchádzajúcom období (2014 – 2020) v rámci priamej podpory podľa opatrenia 4. 2  bol ročný priemer výplaty potravinárom 31 mil. EUR,  v nasledujúcom (vrátane prechodného obdobia) to bude 42 mil. EUR, čo tvorí celkový nárast investičnej podpory o 35 %.  Strategický plán tak vytvára predpoklad pre rast zvyšovania potravinovej bezpečnosti na Slovensku.

Pre poľnohospodárov pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Farmársky manuál SPP 2023 – 2027, cieľom ktorého je poskytnúť prehľad o podporách, vysvetliť  charakter každej podpory, jej výšku a podmienky jej získania. Vybrané podpory sú, pre lepšie vysvetlenie, doplnené o názorné príklady.

Farmársky manuál (zatiaľ v pracovnej verzii) nájdete na webovom sídle MPRV SR: https://www.mpsr.sk/.