Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Slovensko je v produkcii obilnín dlhodobo sebestačné

07-12-2022

V hospodárskom roku 2021/2022 poľnohospodári na Slovensku vypestovali 4 308 000 ton obilnín, pričom domáca spotreba predstavovala 2 580 000 ton. Sebestačnosť obilnín v hospodárskom roku 2021/2022 dosahuje 167,0 %, čo znamená dostatočnú ponuku pre domáci spracovateľský priemysel a pre export.

Slováci každoročne spotrebujú výrazne menej obilnín, ako naši pestovatelia dopestujú. Slovenská republika je dlhodobým exportérom obilnín, každoročne vyvezieme približne 40 % z domácej produkcie.

Vďaka úsiliu našich poľnohospodárov sa nám na Slovensku už dve desaťročia darí dosahovať sebestačnosť v produkcii obilia na viac ako 100 %. Poľnohospodári na Slovensku aj v zložitých podmienkach tohto roka vypestovali kvalitné obilniny a ponúkli na trh dostatočné množstvo pre spracovanie. Miera sebestačnosti v obilninách na slovenskom trhu je tak v súčasnosti vysoká.

Obilniny sa na našom území pestujú od nepamäti. Zatiaľ čo niektoré sa zo slovenských polí a kuchýň už vytratili, mnohé si stále držia svoju silnú pozíciu v potravinárskom priemysle. Najmä preto, že sa z nich vyrába chlieb, koláče, pivo či liehoviny. Rovnako významné je využitie obilnín v chove a výžive hospodárskych zvierat. Poskytujú objemové krmivo, podstielku hospodárskym zvieratám, využívajú sa na prírodné staviteľstvo, energetické účely a rôzne priemyselné využitie.

Všetky dobré správy z adventného kalendára agrorezortu nájdete aj na tomto LINKU.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood