Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Školenie MAS

04-03-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovalo online školenie pre Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré sú dôležitým článkom pri čerpaní európskych peňazí na rozvoj regiónov.

Cieľom školenia bolo informovať 94 účastníkov z MAS o zjednodušení procesov pri napĺňaní európskej iniciatívy na rozvoj vidieka, skrátene LEADER. Vďaka zjednodušeniu očakávame akceleráciu čerpania prostriedkov v aktuálnom eurofondovom období. Členovia MAS zároveň sprostredkovali svoje praktické skúsenosti, ktoré sú pre MPRV SR neoceniteľné pre ďalšie nastavenie procesov programu LEADER. Intenzívna komunikácia s MAS a školenia budú pokračovať aj naďalej s aktívnou účasťou MPRV SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).   


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood