Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Situačná a výhľadová správa - Zemiaky

15-12-2022

Dňa 15. 12. 2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Zemiaky. Prezentuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu SR a EÚ, pestovateľských plochách zemiakov, produkcii, celkovej ponuke, dopyte po zemiakoch, cenovom vývoji a zahraničnom obchode v hospodárskom roku 2021-22. Zároveň poskytuje odhad vývoja hlavných bilančných ukazovateľov v roku 2022-23. Súčasťou správy je hmotná bilancia zemiakov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)