Facebook Statistics

Aktuality

Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá

30-05-2022

Dňa 30.05.2022 bola zverejnená situačná a výhľadová správa Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá. Poskytuje aktuálne informácie o regulačnej politike trhu, početných stavoch HD, úžitkovosti, o dopyte, ponuke, cenách, zahraničnom obchode a spotrebe hovädzieho a teľacieho mäsa na Slovensku k 31. 12. 2021. Hlavnou časťou správy je hmotná bilancia hovädzieho a teľacieho mäsa.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)