Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Rokovanie so starostami, primátormi a pôdohospodármi z okresu Komárno

10-05-2022

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan dnes rokoval so zástupcami Združenia miest a obcí okresu Komárno. Z 35 starostov a primátorov sa stretnutia zúčastnilo až 26. Prítomných na stretnutí s ministrom zaujímali všetky aktuálne témy, ktoré hýbu slovenským agrosektorom. Minister informoval, ako sa v praxi prejavila nedávno prijatá Deklarácia o cenovej stabilite potravín, Memorandum v súvislosti s výrobou repkového oleja a situácia na Slovenskom pozemkovom fonde. Zároveň diskutoval o najčastejších problémoch v súvislosti s nájmom pôdy pre poľnohospodárov, informoval o pripravovanom Registri užívacích vzťahov, ktorý MPRV SR pripravuje a plánuje spustiť od roku 2024. Zástupcov združenia zaujímalo aj fungovanie MAS v nadchádzajúcom období. „Tento región má veľký potenciál, kedysi to bola „špajza Československa“, preto verím, že sa nám podarí vytvoriť všetky podmienky, aby sa tu opäť darilo špecializovanej rastlinnej výrobe, ovocinárstvu, ale aj v živočíšnej výrobe, ktoré majú v tejto oblasti dlhodobú tradíciu.  Taktiež v súvislosti s klimatickými zmenami musíme vedieť udržať vodu v krajine a efektívne ju ďalej vedieť využiť v poľnohospodárstve. Vodozádržné opatrenia a závlahové systémy sú pre komárňanskú oblasť mimoriadne dôležité,“ uviedol minister Vlčan.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood