Facebook Statistics

Aktuality

Prezentácie na Krajskom informačnom dni 22.11.2012 pre podnikateľov v potravinárskej výrobe z Nitrianskeho kraja

29-11-2012

Dňa 29. 11. 2012 v nadväznosti na informácie z 22.11.2012 zverejnené na hlavnej stránke Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o uskutočnení Krajského informačného dňa 22.11.2012 pre podnikateľov v potravinárskej výrobe z Nitrianskeho kraja, bola na stránke Sekcie potravinárstva a obchodu zverejnená prezentácia p. ministra k Zákonu č. 362/2012 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, predmetom ktorých sú potraviny a prezentácie generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu p. Zuzany Nouzovskej k Podielu slovenských potravín v obchodnej sieti, k Cenovej rade Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a k Novele zákona o potravinách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood