Aktuality

Predbežná informácia

15-10-2019

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 38/2005 Z. z. z 21.  januára 2005 o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)