Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Pozvánka na workshop

11-04-2018

Vážené dámy a vážení páni,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 5.1.1 a 5.1.2- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD, Kód výzvy: IROP-PO5-SC511/512-2018-28.

Workshop sa uskutoční v termínoch:

Miesto: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP, 48/A, 040 11 Košice, Veľká zasadačka
Dátum: 18. apríl 2018
Čas: 10:00 hod

Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, Veľká zasadačka
Dátum: 19. apríl 2018
Čas: 10:00 hod

Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu max. 3 nominovaných osôb na mailovú adresu [email protected] najneskôr do 16.04.2018 do 12:00 hod. vo forme:

  • dátum workshopu
  • meno
  • názov MAS

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood