Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Poľnohospodári dostali z priamych platieb už 343,8 milióna eur

22-12-2016

Od 1. decembra, kedy je možné pristúpiť podľa legislatívy EÚ k schvaľovaniu priamych platieb pre poľnohospodárov, poslala Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) na účty farmárov viac ako 343,8 milióna eur. Predstavuje to vyplatenie 81,29 % všetkých prijatých a platných žiadostí za rok 2016.

  • Farmári majú na účtoch už 343,8 milióna eur - zadministrovaných je viac ako 81 % žiadostí za rok 2016
  • PPA pokračuje v administrácii priamych platieb plynule aj po 15. decembri 2016
  • SR stihla 25-% podiel elektronických žiadostí napriek komplikáciám

„Oproti minulosti robíme významnú zmenu. Nezastavujeme proces administrácie po 15.12. tak ako v minulom roku, ale v kontrolnej činnosti pokračujeme plynule ďalej. Aby sme mohli hneď začiatkom nového roka pristúpiť k schvaľovaniu ďalších platieb pre farmárov,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.

Agentúra pri platbách na plochu vydala v decembri už 14 388 rozhodnutí, čo predstavuje 76,40 % z celkového počtu 18 832. Pri dobrovoľne viazaných platbách za zvieratá vydala PPA 4 130 rozhodnutí zo 4 469, čo predstavuje 92,41 %. Vyplácala aj podpory pre jednotnú platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie plochu (tzv. greening) , na platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (tzv. ANC plochy) a z dobrovoľne viazaných podpôr boli podporené prežúvavce - hovädzí dobytok, ovce a kozy.

SR napriek vážnym komplikáciám vďaka nasadeniu tímov PPA, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako vôbec posledná krajina v EÚ splnila podmienky EÚ na 25 % podiel elektronicky podaných grafických príloh pre oblasť priamych podpôr.

PPA okrem toho zrealizovala opatrenia na zvýšenie transparentnosti a efektívnosti fungovania aj v súvislosti s podnetmi z Európskej komisie a Najvyšším kontrolným úradom SR. Zriadila odbor vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ, zaviedla viacúrovňovú kontrolu efektívnosti a hospodárnosti výdavkov, posilnila terénne kontroly projektov priamo na mieste nad rámec požiadaviek EÚ a kontrolórov vybavila aplikáciami na kontrolu oprávnenosti vynaložených nákladov.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood