Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Poľnohospodári a potravinári už môžu ministerstvu nahlasovať skladové zásoby základných komodít

21-07-2022

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška k novele zákona o potravinách, ktorá určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritickú hodnotu ich skladových zásob nevyhnutných na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu. Poľnohospodári a potravinári už môžu skladové zásoby určených komodít hlásiť cez formuláre zverejnené na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Spracovávaním zozbieraných informácií je poverené Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

,,Mechanizmus na zber dát o množstvách komodít sme zaviedli, aby sme boli lepšie informovaní o tom, koľko obilia na Slovensku máme. V žiadnom prípade to neznamená, že ministerstvo bude schvaľovať, či neschvaľovať predaj pšenice a ďalších komodít do zahraničia. Dáta zbierame 2x ročne, v prípade vyhlásenia mimoriadneho, výnimočného, či núdzového stavu raz mesačne,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Na základe vyplnených formulárov bude rezort vedieť, aké množstvá základných obilnín a olejnín sa v skladoch na Slovensku nachádza. Taktiež bude mať informáciu o množstve vyvážaných komodít nad 400 ton mesačne, ak je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav. V prípade, že by došlo k situácii vedúcej k potenciálnemu ohrozeniu potravinovej bezpečnosti, agrorezort bude môcť na základe zozbieraných dát podniknúť ďalšie kroky, napr. iniciovať výkup komodít pre Správu štátnych hmotných rezerv SR.

Zoznam základných obilnín a olejnín a kritickú hodnotu ich skladových zásob na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu definovala pracovná skupina na základe priemernej spotreby obyvateľov Slovenska:

P. č.

Názov

Druh

Kritická hodnota skladových zásob [t]

1.

pšenica

Potravinárska

411 000

Kŕmna

407 000

2.

raž

Potravinárska

19 000

Kŕmna

6 000

3.

jačmeň

Potravinársky

19 000

Kŕmny

6 000

4.

ovos

Potravinársky

2 000

Kŕmny

17 000

5.

kukurica

Potravinárska

311 000

Kŕmna

330 000

6.

sója

 

56 000

7.

repka

Potravinárska

19 000

8.

slnečnica

 

9 000

9.

pekárske kvasinky

 

7 000

Formuláre sú zverejnené tu:

Oznámenie o skladových zásobách komodít podľa § 24 ods. 1 zákona 152/1995 Z.z. - Príloha č. 3

https://forms.office.com/r/Jk2Mh4C8hC

Oznámenie o skladových zásobách komodít podľa § 24 ods. 2 zákona 152/1995 Z.z. - Príloha č. 4 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav)

https://forms.office.com/r/tvM5Tmjwra

Oznámenie o plánovanom vývoze určených komodít v zmysle Zákona 152/1995 Z.z. - Príloha č. 5

https://forms.office.com/r/Mi8FvVd9p2

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood