Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Podávanie žiadostí pri priamych platbách bude výhradne elektronické

15-02-2024

​​Bratislava, 12. februára 2024 - Minister pôdohospodárstva Richard Takáč na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutočnila na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka a predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emila Macha, vyzval poľnohospodárov, aby sa včas pripravili na elektronické podávanie žiadostí za aktuálny rok a aby si predkladanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč sa na tlačovej konferencii krátko vrátil k „plnej zodpovednosti predchádzajúcich vedení“ ministerstva pôdohospodárstva aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), pokiaľ ide o problémy s vyplácaním priamych platieb za rok 2023. Avšak pozornosť upriamil na budúcnosť a informoval o rozhodnutí, že od tohto roku sa budú všetky žiadosti o priame platby podávať výhradne elektronickou formou. Minister si od tohto kroku sľubuje zefektívnenie procesov a odbúranie byrokracie, pričom Pôdohospodárska platobná agentúra má byť „agentúrou, ktorá bude aktívne komunikovať s poľnohospodármi“.

Minister takisto zmienil, že finišujú prípravy zákona o registri užívacích vzťahov: „Robíme všetko preto, aby to prebehlo čo najrýchlejšie, a súbežne riešime zanedbanú digitalizáciu.“

„Pôdohospodárska platobná agentúra od 19. 2. 2024 pristúpi k vyplácaniu schémy týkajúcej sa pastevného chovu zvierat a tzv. viazanej zeleniny, od 29. 2. 2024 zase k vyplácaniu celofarmovej ekoschémy,“ povedal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko a dodal: „Chcel by som upokojiť všetkých farmárov, že Pôdohospodárska platobná agentúra robí maximum preto, aby sme k nim peniaze dostali čo najskôr.“

Generálny riaditeľ PPA Marek Čepko ďalej uviedol, že cieľom je, aby PPA bola „proklientska agentúra, ktorá bude s farmármi zaobchádzať ako s partnermi“. Následne predstavil harmonogram vyplácania priamych platieb poľnohospodárom za rok 2024, pričom sa primárne zameral na skrátenie času začiatku administrácie žiadosti (o 2,5 mesiaca oproti minulému roku), vydávania rozhodnutí (o viac ako 1,5 mesiaca skôr) a vyplácania zálohových platieb v prípade plochových schém (o mesiac skôr). S vyplácaním platieb na základe vydaných rozhodnutí by sa malo oproti tomuto roku začať o 1,5 mesiaca skôr, a to k dátumu 2. 12. 2024.

Porovnanie kampaní vyplácania priamych platieb v roku 2023 a 2024

 

  Kampaň 2024 Kampaň 2023 Zmeny v kampaniach
Termín podávania žiadosti VDJ 15.2. - 28.2.  17.2.- 28.2. bez zmeny
Termín podávania žiadosti 15.4. - 15.5. 17.4.- 31.5. návrat k štandardným termínom predkladania
Termín podávania žiadosti so sankciou za neskoršie podanie 16.5. - 31.5. bez danej možnosti návrat k štandardným termínom predkladania
Termín na podávanie prílohy - evidencia pozemkov 15.4. - 15.5. 17.4. - 31.7. podávanie spoločne so žiadostou, skrátenie začiatku administrácie žiadosti o 2,5 mesiaca
Termín výplaty VDJ 1.8. 5.9. vyplácanie VDJ o mesiac skôr
Vyplácanie zálohových platieb 28.10. 7.11. - zvieracie schémy
28.11. - na plochy
vyplácanie zálohových platieb o mesiac skôr v pripade plochových schém a 10 dní v prípade zvieracích schém a tiez v pripade spoluziadatel'ov
Vydávanie rozhodnutí 29.11. 13.12. - zvieracie schémy
23.1. - na plochy
vydávanie rozhodnutí o viac ako 1,5 mesiaca skôro oproti roku 2023 aj celofarmová ekoschéma
Začiatok vyplácania na základe vydaných rozhodnutí 2.12. 13.12. - zvieracie schémy
29.1. - na plochy
vyplácanie o viac ako 1,5 mesiaca skôr


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood