Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p.

08-12-2020

Na základe ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p., ktoré sa konalo 07. decembra 2020.

Do výberového konania na obsadzovanú funkciu predsedu dozornej rady Závodisko, š.p. sa prihlásili traja uchádzači, pozvaní boli traja uchádzači, ktorí splnili predpoklady v zmysle zákona o štátnom podniku. Výberového konania sa zúčastnili všetci traja pozvaní uchádzači a to: Ing. Silvia Křížová, Ing. Zdeno Malík a Ing. Martin Nevolný. V rámci kritérií výberu uchádzačov sa výberová komisia dohodla a schválila, že pre úspešnosť uchádzača vo výberovom konaní na funkciu predsedu dozornej rady bude potrebné dosiahnuť hranicu úspešnosti minimálne 70 % z celkového počtu bodov, čo predstavuje získať minimálne 88 bodov (po zaokrúhlení nahor) z celkového počtu možných 125 bodov a podľa počtu bodov určiť poradie úspešných uchádzačov.

Výberová komisia v rámci výberového procesu formou osobného pohovoru s uchádzačmi overila ich odborné znalosti,  kompetencie, manažérske schopnosti a zručnosti uchádzača, ktoré sú potrebné na funkciu predsedu dozornej rady. Po posúdení a celkovom zhodnotení výsledkov jednotlivých uchádzačov komisia oznamuje, že Ing. Silvia Křížová získala spolu 58 bodov, Ing. Zdeno Malík získal spolu 82 bodov  a Ing. Martin Nevolný získal spolu 112 bodov z celkového počtu 125 bodov.

Výberová komisia na základe uvedených výsledkov konštatuje, že hranicu úspešnosti dosiahol jeden uchádzač a to Ing. Martin Nevolný. Ostatní dvaja uchádzači Ing. Silvia Křížová a Ing. Zdeno Malík nedosiahli potrebnú hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.

Výberová komisia určila nasledovné poradie úspešných uchádzačov:

  1. Ing. Martin Nevolný

Výberová komisia na základe celkových výsledkov výberového konania  a určeného poradia navrhuje ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať Ing. Martina Nevolného za predsedu dozornej rady Závodisko, š.p..


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood