Facebook Statistics

Aktuality

Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania jednotnej žiadosti o priame podpory pre r. 2019

14-05-2019

V súvislosti s predkladaním jednotnej žiadosti na rok 2019 Vám dávame do pozornosti nasledovné dokumenty:

K dispozícii je príručka ku Geopriestorovej žiadosti o podporu - https://gsaa.mpsr.sk/2019/help/ziadatel/help.html, ako aj inštruktážne videá – https://www.youtube.com/playlist?list=PLTVzmA6y7BCJdNxv1IQJULoJL2j68x37w

Príručka pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019 - http://www.apa.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatela-o-priame-podpory-pre-r-2019/9075.

MPRV SR taktiež poskytuje žiadateľom počas podávania jednotnej žiadosti emailovú – [email protected] a telefonickú podporu na tel. č. 02/59 278 997 počas pracovných dní od 8:00 do 18:00.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood