Aktuality

Oznam

30-03-2020

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) v súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu COVID – 19 (ďalej len koronavírus) a možným ohrozením zdravia si dovoľuje požiadať všetky spravodajské jednotky zapojené do administratívnych zisťovaní MPRV SR, a to pod označením Informačné listy MPRV SR a POTRAV MPRV SR vykonávané v roku 2020 o predloženie údajov elektronicky prostredníctvom:

Dovoľujeme si upozorniť na predĺženie termínu odovzdania údajov pri Informačných listoch MPRV SR a to na 30.04.2020.