Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Oznam RO pre IROP

26-03-2021

Riadiaci orgán pre IROP (ďalej ako "ROP pre IROP") oznamuje, že vzhľadom na množiaci sa počet e-mailových a telefonických dopytov od fyzických alebo právnických osôb, ktorí nie sú vo zmluvnom vzťahu s RO pre IROP (napr. dodávatelia a subdodávatelia prijímateľov príspevku a podobne), bude RO pre IROP komunikovať výlučne s prijímateľmi resp. nimi písomne splnomocnenými osobami.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood