Facebook Statistics

Aktuality

Návrh Strategického plánu SPP 2023-2027 – rozporové konanie s verejnosťou

19-01-2022

MPRV SR oznamuje verejnosti, ktorá predložila zásadné pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027, že poskytuje priestor pre rozporové konanie k týmto pripomienkam. Rozporové konanie zástupcov MPRV SR s verejnosťou  sa uskutoční formou online vo štvrtok 20.1.2022 v čase od 9.00 do 10.00 hod. Pre pripojenie sa k rozporovému konaniu, prosíme kliknúť v uvedenom čase na odkazy nižšie.

Schôdza cez Microsoft Teams
Pripojte sa pomocou počítačovej alebo mobilnej aplikácie

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Ďalšie informácie | Možnosti schôdze


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood