Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Návrh nariadení vlády SR, ktoré predkladá minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan

05-04-2023

Nariadeniami sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb.

Podľa legislatívnych pravidiel vlády budú tieto nariadenia vládou SR prerokované na najbližšom zasadnutí. Ich účinnosť sa predpokladá od 15. 4. 2023.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood