Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Najzdravšie ovocie a zeleninu máme rovno pod nosom

10-05-2021

Pri príležitosti Medzinárodného roka ovocia a zeleniny 2021 sa dnes štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Andrej Gajdoš stretol so zástupcami ovocinárov a pestovateľov zeleniny na Slovensku. Okrem prehliadky pestovateľských sadov sa účastníci stretnutia zhodli, že máme ideálne podmienky na dopestovanie rozmanitého ovocia a zeleniny. Je viac ako zrejmé, že tu dopestované plodiny, ktoré nedozrievajú v kamiónoch majú lepšiu vôňu, chuť aj nutričné hodnoty. Agrorezort pri tejto príležitosti plánuje počas roka viacero aktivít v tejto oblasti.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo rok 2021 za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny. Cieľom tohto kroku je výrazné zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny, rozšírenie povedomia o výhodách konzumácie ovocia a zeleniny, ich zdravotné a výživové benefity, presadzovanie zdravej výživy prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby a spotreby ovocia a zeleniny. Aj preto sa dnes predstavitelia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stretli so zástupcami Ovocinárskej únie SR, Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska a ich členmi.

„Na Slovensku máme dobré podmienky na pestovanie rôznych druhov ovocia a zeleniny. Je to dané kvalitnou pôdou a podnebím, v ktorom sa naša krajina nachádza. Z toho jedinečného daru, ktorý nám bol nadelený preto musíme čerpať do budúcnosti, pretože všetky u nás dopestované plody sú bohaté na množstvo vitamínov a cenných látok. Je preto na každom z nás, aby sme podporovali domácich producentov a zároveň prispeli k zlepšovaniu našej životosprávy, zvlášť v pandemickej dobe, ktorá kvári vyše roka nielen našu krajinu,“ uviedol na stretnutí štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

Hlavným cieľom tejto kampane je zvyšovanie povedomia a zameranie pozornosti na výživové a zdravotné výhody konzumácie ovocia a zeleniny. Ďalej je to podpora rozmanitej, vyváženej a zdravej výživy a životného štýlu konzumáciou ovocia a zeleniny obyvateľmi. Neoddeliteľnou témou Medzinárodného roka ovocia a zeleniny je taktiež znižovanie odpadu v oblasti produkcie a spracovania ovocia a zeleniny, podpora produkcie ovocia a zeleniny, ktorá prispieva k udržateľným potravinovým systémom. Na tieto aspekty nadväzuje i lepšia udržateľnosť skladovania, prepravy, spracovania, maloobchodu, znižovania odpadu a recyklácie, ako aj interakcie medzi týmito procesmi. Strategicky kľúčovou v tejto oblasti je integrácia drobných poľnohospodárov vrátane rodinných farmárov do miestnej, regionálnej a globálnej výroby  i nevyhnutné prijímanie inovatívnych prístupov a technológií v boji proti potravinovým stratám a plytvaniu ovocím a zeleninou.

„Konzumácia ovocia a zeleniny má v našej strave osobitý význam. Z hľadiska prirodzených zdrojov vitamínov a minerálnych látok, ide o významnú zložku správnej výživy každého spotrebiteľa.  Je dôležité, aby sme uprednostňovali ovocie a zeleninu z domácej produkcie, najmä kvôli zdravotným a výživovým hodnotám, ale aj z dôvodu znižovaniu emisií a uhlíkovej stopy, ktoré súvisia s dovozom ovocia a zeleniny zo zahraničia. Želám si, aby slovenskí spotrebitelia siahali na pultoch v obchodných sieťach po domácej produkcii, pretože kúpou slovenskej produkcie podporujeme lokálnych pestovateľov a spracovateľov, ako náročnú a ťažkú prácu spojenú s pestovaním ovocia a zeleniny,“ zdôraznil Jaroslav Remža, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV.

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021 slúži aj ako odrazový mostík k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Ovocie a zelenina poskytujú ľudskému telu dostatok výživných látok, posilňujú imunitný systém a pomáhajú znižovať riziko rôznych chorôb. Napriek týmto obrovským výhodám ich však nekonzumujeme dosť. Ovocie a zelenina sú dobrým zdrojom vlákniny, vitamínov a minerálov a prospešných fytochemikálií. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN (FAO) a Svetová zdravotnícka organizácia odporúčajú, aby každý dospelý človek konzumoval najmenej 400 gramov ovocia a zeleniny denne, aby sa predišlo chronickým chorobám, ako je rakovina, cukrovka, srdcové choroby a obezita, a tiež aby sa zabránilo nedostatku mikroživín. V prípade pandémie COVID-19 sa potreba transformácie a vyváženia spôsobu výroby a spotreby našich potravín iba zdôraznila. MPRV SR podporuje Medzinárodný rok ovocia a zeleniny a zároveň chce tento projekt využiť aj na podporu slovenských pestovateľov a producentov ovocia a zeleniny.

Okrem priamej podpory lokálnych pestovateľov sa MPRV SR v rámci Medzinárodného roka ovocia a zeleniny zapojí aj do rôznych existujúcich projektov zameraných na edukáciu detí aj dospelých.  Patrí medzi ne aj dlhoročný školsky projekt Hovorme o jedle. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je viesť deti, mládež, ale aj ich rodičov k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Tento ročník bude zameraný podľa odporúčania MPRV SR práve na výhody konzumácie ovocia a zeleniny.

MPRV SR je gestorom projektu programu podpory spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov u detí a žiakov v školách – pod názvom  „Školský program“. Tento program sa zameriava na zvýšenie konzumácie ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich u detí a žiakov, vplývanie na zlepšenie ich stravovacích návykov, zvyšovanie vedomostí detí o zdravotných účinkoch ovocia, zeleniny a mlieka. Súčasťou projektu sú sprievodné aktivity zamerané na zoznámenie sa detí s pôvodom ovocia, zeleniny a mlieka a tým budovanie pozitívneho vzťahu k poľnohospodárskej výrobe. V minulých rokoch boli realizované zo strany pestovateľov ovocia, ktorí dodávajú produkty v rámci tohto programu aj exkurzie v ovocných sadoch.

„Propagácia a zvyšovanie spotreby ovocia a zeleniny je cestou pre zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Ministerstvo sa preto zameriava na konzumáciu zdravých potravín už v školách a snažíme sa podporiť tento návyk už v detstve,“ uviedol Martin Nevolný, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.

Agrorezort sa tento rok plánuje podieľať aj na organizovaní Medzinárodného školiaceho kurzu zameraného na hodnotenie kvality ovocia a zeleniny, v pláne je konferencia o Budúcnosti zeleninárstva na Slovensku a v závere roka seminár Ovocinárskej únie.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood