Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Na Slovensku bolo potvrdené ďalšie ohnisko vtáčej chrípky

11-01-2017

Neďaleko Komárna boli laboratórne potvrdené ďalšie dva prípady aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike. Po Bratislave a Košiciach ide už o tretie ohnisko nákazy vtáčej chrípky.

Dňa 9.1.2017 bol na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Komárno nahlásený úhyn dvoch labutí na melioračnom kanáli pri osade Lándor (cca 20 km východne od prvého nálezu pri Veľkých Kosihách). Inšpektori okamžite vyšli na miesto a nakoľko šlo o čerstvé úhyny, kadávery boli zabalené a na obed zvoznou linkou zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (ďalej len NRL). Medzitým bola ovzorkovaná aj ďalšia nahlásená uhynutá labuť z Číčovského rybníka (cca 9 km západne od prvého nálezu pri Veľkých Kosihách). V poobedných hodinách bol na RVPS nahlásený ďalší hromadný úhyn labutí na štrkovisku Kava, ktoré je vzdialené vzdušnou čiarou 2,5 km od nálezu dvoch labutí na kanáli Lándor na východnej strane okresu Komárno.

Dňa 10.1.2017 ráno inšpektori vyšli na štrkovisko zistiť skutkový stav, kde medzi cca 30 - 40 živými labuťami spozorovali 5 uhynutých, ktoré boli v strede jazera vo vode, ktorú si živé labute svojim neustálym pohybom udržiavajú v nezamrznutom stave aj v týchto extrémnych teplotách. V danej lokalite momentálne zimuje odhadom vyše 100 labutí, preto je vysoká pravdepodobnosť nálezu ďalších uhynutých kusov v okolí. V tomto prípade bol opäť požiadaný o súčinnosť pri likvidácii uhynutých labutí aj Hasičský a záchranný zbor SR. O 13:00 boli labute zabalené a zaslané na vyšetrenie do NRL.

„Dňa 11.1.2017 bol potvrdený pozitívny výsledok na vírus AI subtypu H5 (iného než H5N1) vo vzorkách pochádzajúcich od labutí z lokalít Lándor a Číčov,“ potvrdil výsledky laboratórnych skúšok ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. „Typizácia neuraminidázy a stanovenie patotypu zatiaľ prebiehajú.“

Okolie miest nálezu uhynutých labutí v okrese Komárno (aj okolo štvrtej v poradí – štrkovisko Kava, ktoré doteraz nebolo oficiálne potvrdené) o polomere minimálne 3 km bolo vyhlásené za monitorovaciu oblasť. Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam boli nariadené veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí.

„Naďalej platí naša výzva pre chovateľov, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a zabránili kontaktu s divo žijúcimi vtákmi,“ vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „V prípade väčšieho úhynu vtáctva prosíme chovateľov, ale aj verejnosť, aby bezodkladne informovali štátnu alebo regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.“


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood