Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Na Slovensku bol potvrdený prvý výskyt vtáčej chrípky, pochádza zo súkromného chovu v Bratislave

29-12-2016

V bratislavskej mestskej časti Dúbravka bolo dnes potvrdené prvé ohnisko vtáčej chrípky v Slovenskej republike. Ide o vysokopatogénnu aviárnu influenzu (HPAI) subtypu H5. Zistená bola v domácom drobnochove hydiny. Štátna veterinárna a potravinová správa vyzýva chovateľov, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a v prípade podozrenia okamžite kontaktovali najbližšiu veterinárnu a potravinovú správu.

Dňa 27.12. v doobedňajších hodinách bol na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Bratislava-mesto nahlásený hromadný úhyn nosníc v domácom drobnochove (pre vlastnú spotrebu) v rodinnom dome v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Inšpektor RVPS sa dostavil do podozrivého chovu a vykonal obhliadku chovu, pri ktorej bolo zistené, že v priebehu 3 dní počas vianočných sviatkov došlo k úhynu celého chovaného kŕdľa. Celkovo išlo o 65 kusov kury domácej vo veku od mládok po 4-ročné nosnice. Vajcia a mäso z tohto chovu boli podľa informácií chovateľa určené len pre vlastnú potrebu a nie sú v obchodnej sieti.

Na mieste inšpektor vykonal epizootologické šetrenie pri podozrení  na výskyt vírusového ochorenia (na základe epizootologickej situácie, anamnézy od chovateľa a klinickej obhliadky uhynutej hydiny) a odobral vzorky na laboratórne vyšetrenie (za účelom vylúčenia/potvrdenia aviárnej influenzy) – 6 kusov uhynutej hydiny. Ostatná uhynutá hydina, podstielka a 23 vajec bolo neškodne odstránených prostredníctvom kafilerického zariadenia. Zároveň boli vydané opatrenia na mieste pri podozrení na výskyt aviárnej influenzy. Veterinárny inšpektor následne osobne zaviezol kadávery určené na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu vo Zvolene.

„Dňa 28.12. v poobedných hodinách bol telefonicky oznámený pozitívny výsledok na vírus aviárnej influenzy vo všetkých vyšetrovaných vzorkách a bol zaslaný protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia,“ uviedol ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) Jozef Bíreš. „Dňa 29. 12. ráno bol diagnostikovaný vysokopatogénny subtyp H5.“ Určovanie typu neuraminidázy zatiaľ prebieha. Zástupcovia veterinárnej a potravinovej správy prijali okamžite opatrenia pri zdolávaní nákazy. Udalosť nahlásili do Systému pre hlásenie chorôb zvierat EÚ (ADNS).

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzýva chovateľov, aby dodržiavali biologickú ochranu chovov a zabránili kontaktu s divo žijúcimi vtákmi, ktoré migrujú Európou,“ vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. „V prípade akýchkoľvek podozrení vyzývame chovateľov, aby bezodkladne informovali štátnu alebo regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. „Aj keď doteraz nebol potvrdený prenos tejto vtáčej chrípky na človeka, opatrnosti nikdy nie je dosť,“ uzavrela ministerka Matečná.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood