Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka

25-10-2021

Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského vidieka. Zároveň sú rozhodujúce pre podporu mnohostranných úžitkov pre spoločnosť. V tejto súvislosti Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky, podpísal s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuelom Vlčanom Memorandum o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Ide o dohodu dvoch kľúčových ministerstiev pri presadzovaní záujmov ochrany prírody a pozdvihnutia života ľudí v regiónoch Slovenska. 

Obe ministerstvá (Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) podporujú poslaneckú novelu zákona o ochrane prírody v znení pozmeňujúceho návrhu k tejto legislatíve, ktorá zabezpečí postupný prechod správy pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch na správy národných parkov, v súlade s postupom zonácie v jednotlivých národných parkoch. 

Jasné pravidlá pri spravovaní a hospodárení v národných parkoch majú zamedziť nedorozumeniam a konfliktom medzi ochranármi a lesníkmi. Ministri sa v memorande zaviazali zachovať jednotný systém obchodovania s drevom prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPaRVSR). Vyťažené drevo z národných parkov bude prednostne ponúknuté miestnym spracovateľským kapacitám a miestnym obyvateľom z regiónu. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽPSR) osobitne deklaruje záujem prijať všetkých lesníkov, ktorí sa starajú o les v národných parkoch.

Zdravé a fungujúce národné parky a tiež odolné lesné ekosystémy zohrávajú dôležitú osobitnú úlohu v čase klimatickej krízy. Po parlamentných voľbách 2020 deklarovala nová vláda SR zodpovednejší prístup k ochrane prírody ako predchádzajúce vlády. Kľúčovou zmenou je reforma národných parkov a jednotná správa chránených území pod MŽPSR. Plní sa tak Programové vyhlásenie vlády Eduarda Hegera. 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood