Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč o Slovenskom pozemkovom fonde: Procesy musia byť a budú stopercentne transparentné

20-03-2024

Od vymenovania nového vedenia 1. decembra 2023 pracuje Slovenský pozemkový fond (SPF) efektívnejšie a najmä transparentnejšie. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spolu s generálnym riaditeľom SPF Richardom Šmídom a námestníkom generálneho riaditeľa SPF Rastislavom Juhárom.

Rada SPF má za sebou prvé zasadnutie a za dva týždne sa jej podarilo schváliť 360 právnych aktov, čo je najvyššie číslo za posledné roky. Toto číslo chceme každý mesiac zvyšovať minimálne o 50 percent,“ vyhlásil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Zdôraznil, že znovu sfunkčnenie 13-člennej Rady SPF malo zásadný vplyv na urýchlenie procesov v organizácii.

Na SPF tak konečne dochádza k odbúravaniu spisovej zápchy, pričom aktuálne je tu nevybavených 17-tisíc právnych aktov. „Prioritne sa budú riešiť veci, na ktoré sú naviazané eurofondy, Plán obnovy a významné investície pre Slovensko, avšak zdôrazňujem že SPF postupuje v zmysle zákona a nikoho neprotežuje,“ uviedol na tlačovej konferencii minister Takáč.

SPF má za sebou informačné stretnutia so Združením miest a obcí Slovenska a tiež so zástupcami poľnohospodárov. „Vypracujeme manuály, aby mohli podávať bezchybne vyplnené a kompletné žiadosti. Keď ich budú mať v poriadku, vybavíme ich čo najskôr a to napriek tomu, že popri nich riešime aj staré veci z minulosti,“ vyjadril sa generálny riaditeľ SPF Richard Šmída.

SPF sa posilňuje aj personálne. Má nové vedenie IT oddelenia a navyšuje počet zamestnancov nielen na centrále, ale aj v regiónoch. „Zlou organizačnou zmenou predchádzajúceho vedenia SPF došlo k strate kvalifikovaných zamestnancov fondu. Nie je jednoduché to napraviť a nájsť šikovných profesionálov na ulici. Hneď po nástupe sme vykonali personálny i procesný audit. Na základe výsledkov nastavujeme interné postupy,“ uviedol Šmída.

SPF zároveň intenzívne komunikuje aj s ďalšími subjektmi ako je Najvyšší kontrolný úrad, Lesy SR š.p., Hydromeliorácie š.p. a ďalšie inštitúcie, ktorých súčinnosť potrebuje pri riešení jednotlivých prípadov. „Procesy musia byť a budú stopercentne transparentné,“ uzavrel minister Takáč.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood