Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Takáč o kalamite na Horehroní: Musíme prijať okamžité opatrenia

11-03-2024

Čierny Balog, 11. marca 2024 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spoločne s novým vedením LESY SR, š. p. navštívil v pondelok Čierny Balog, kde sa na mieste oboznámil s kalamitnou situáciou.

Predchádzajúce vedenie ministerstva a štátneho podniku Lesy SR podcenilo situáciu s kalamitou. „Musíme prijať okamžité opatrenia, ktoré budú smerovať k eliminácii kalamitnej situácie. Vzhľadom na rozsah kalamity v súčasnosti a predpokladaný vývoj je nesmierne dôležité výrazne navýšiť výrobné kapacity v ťažbovej činnosti a odvozu dreva a zároveň okamžite zabrániť ďalšiemu šíreniu kalamity, ktorá v prípade ďalšej nečinnosti ohrozí aj Poľanu,“ vyhlásil na tlačovom brífingu priamo v Čiernom Balogu minister Richard Takáč.

Počiatočný stav kalamity bol v januári minulého roka na úrovni 165 tis. m³, no až v závere roka, v mesiacoch október a november sa pristúpilo k razantnejšiemu spracovaniu podkôrnikovej kalamity a podarilo sa spracovať vyšší objem ako bol prírastok.  Aj z tohto dôvodu predstavoval celkový prírastok nespracovanej kalamity za rok 2023 v takmer 431 tis. m³ a na tento rok hovoria výpočty o prírastku až vyše 536 tis. m³. Navyše, na území OZ Horehronie a Poľana je potencionálne ohrozených až 10 mil. m³ smreka.

V posledných rokoch narastá objem podkôrnikovej kalamity vo všetkých kalendárnych mesiacoch, aj v zimných mesiacoch. Prejavuje sa to postupným opadávaním kôry a ihličia stojatých smrekov po predchádzajúcom žere podkôrneho hmyzu. Potvrdilo sa to aj po vykonaní výrobnej uzávierky v januári 2024. Za mesiac január sa spracovalo 50 tis. m³ kalamitnej hmoty. Pribudlo však 70 tis m³. „Aby sme zastavili stúpajúci trend kalamity, naším cieľom je spracovať 100-kubíkov kalamity mesačne,“ vyjadril sa výrobno-technický riaditeľ Lesy SR, š.p. Peter Morong.

Minister Takáč sa na Horehroní stretol aj so starostom obce Čierny Balog a miestnymi obyvateľmi, ktorých sa kalamitná situácia dotýka. Uistil ich, že sa pri sanácii myslím v prvom rade na ich bezpečnosť, protipovodňové a protipožiarne opatrenia. „Uvedomujeme si, že príde k určitým obmedzeniam občanov z dôvodu vyššieho hluku a prašnosti, ale ministerstvo a  Lesy SR budú nápomocní vo všetkých oblastiach, ktorými môžeme občanom Čierneho Balogu a okolia uľahčiť život počas sanácie kalamitného dreva,“ vyjadril sa minister Takáč a dodal, že pri spracovaní sa budú uprednostňovať lokálni spracovatelia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood