Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Richard Takáč vymenoval 12-člennú Skupinu poradcov

01-03-2024

V priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa dnes konal slávnostný akt vymenovania poradcov ministra Richarda Takáča. Dvanásťčlenný zbor sa bude stretávať pravidelne na pracovných stretnutiach a svoje funkcie budú vykonávať bezodplatne.

Všetkých 12 členov Skupiny poradcov prijalo pozvanie ministra, aby sa stali súčasťou poradného orgánu agrorezortu. Pri dnešnom slávnostnom uvedení do funkcie si z rúk ministra Richarda Takáča a za účasti vedenia ministerstva prevzali menovacie dekréty.

„Som rád, že sa nám podarilo vyskladať kvalitný odborný tím poradcov. Teší ma, že nikto z nich nepožadoval mzdu, ani si nerobil nárok na honorár. Všetkým nám záleží na tom, aby sa slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo posúvalo dopredu, aby sme rozvíjali náš vidiek a som presvedčený, že spoločnými silami to zvládneme. Dvanásť členov som vymenoval na úvod, to sa však môže meniť a nevylučujem, že sa ich počet časom aj zvýši,“ povedal po slávnostnom akte minister Richard Takáč. „Snažili sme sa osloviť ľudí z rôznych oblastí – zástupcov poľnohospodárskych a potravinárskych organizácií, akademickej obce, lesníctva, či predstaviteľov samospráv. Uvedomujeme si, že každý môže mať iný názor, ale mojim cieľom je spájať ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť. Budeme hľadať konsenzus v rôznych témach a navrhovať riešenia na zlepšenie situácie v pôdohospodárstve. O výsledkoch práce Skupiny poradcov budeme pravidelne informovať,“ doplnil minister Takáč.

Zároveň prezradil, že na ministerstve vzniká aj antibyrokratická skupina, ktorá má odbúravať byrokraciu v súlade s európskymi predpismi.

 

Zoznam členov Skupiny poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Predseda:

PaedDr. Anton Stredák – poslanec NR SR a člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Podpredseda:

Doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Členovia:

Ing. František Mrázik – Ovocinárska únia SR

Bc. Emil Macho – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Mgr. Daniel Poturnay – Potravinárska komora Slovenska

Ing. Helena Patasiová – Agrárna komora Slovenska

JUDr. Filip Kasana – Zväz obchodu SR

Mgr. Marián Glovaťák – Združenie mladých farmárov ASYF

Ing. Jozef Šumichrast, PhD. – Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

Ing. Maroš Kminiak – Zväz ekologického poľnohospodárstva

Ing. Peter Liška - Štátne lesy Tatranského národného parku

Ján Fenčák – Združenie miest a obcí Slovenska


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood