Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Richard Takáč v Budapešti: S Maďarskom nás mnohé spája, výmena informácií nás výrazne posunula vpred

07-02-2024

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč počas zahraničnej pracovnej cesty v Maďarsku rokoval s maďarským ministrom pôdohospodárstva Istvánom Nagyom o viacerých dôležitých témach vrátane vyplácania priamych platieb, riešenia vysokých cien potravín, dovozu ukrajinských agrokomodít do Európskej únie a poľovníctva.

Ministri na bilaterálnom stretnutí vyzdvihli silné väzby medzi štátmi a zámer pokračovať vo fungujúcej spolupráci a presadzovaní spoločných pozícií aj v budúcnosti, a to aj s ohľadom na blížiace sa predsedníctvo Maďarska v Rade EÚ. Vzhľadom na geografickú blízkosť a podobné klimatické podmienky si krajiny môžu byť vzájomnou inšpiráciou v mnohých oblastiach: „Otvorili sme veľmi veľa tém. Slovensko a Maďarsko mnohé spája a výmena informácií nás výrazne posunula vpred,“ povedal minister Richard Takáč.

Ministri sa venovali otázke vyplácania priamych platieb, podľa vyjadrenia maďarského ministra Istvána Nagya je pre nich nový Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky výzvou.

Ministri sa zaoberali aj témou riešenia vysokých cien  potravín. „Na Slovensku máme v obchodných reťazcoch 40 percent slovenských potravín, v Maďarsku je to to 75 až 80 percent. Máme čo dobiehať,“ povedal v tejto súvislosti minister Richard Takáč. Maďarský minister István Nagy zmienil zavedenie systému porovnávania cien potravín, ktorý spotrebiteľov informuje o cenách jednotlivých potravín maďarského a zahraničného pôvodu, a reklamnú kampaň, ktorá poukazuje na výhody domácich potravín.

Ministri sa počas bilaterálneho stretnutia zhodli na dôležitosti presadzovania spoločných záujmov na úrovni Európskej únie v strategických otázkach, medzi ktoré patrí aj dovoz ukrajinských agrokomodít do EÚ. Minister Richard Takáč zdôraznil, že solidarita voči Ukrajine je namieste, no rovnako opodstatnené je obmedzenie dovozu, ako aj platnosť prijatého národného zákazu v Slovenskej republike, keďže dovozy ohrozujú konkurencieschopnosť slovenských producentov a vedú k strate ich tradičných odbytových miest a kontraktov.  

Potenciál pre ďalšiu spoluprácu vidí Slovensko aj v oblasti poľovníctva, uviedol minister Richard Takáč: „Nástroje a opatrenia, overené v praxi v podmienkach Maďarska, by mohli poslúžiť ako inšpirácia a dôležitý námet pri tvorbe nového zákona a poľovníctve.“ Pripravovaný návrh zákona by mal v prvom rade vyriešiť vysoké stavy raticovej zveri a viesť k zníženiu škôd spôsobovaných zverou v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ktoré predstavujú problém aj v Maďarsku.

Minister István Nagy taktiež predstavil priority nadchádzajúceho predsedníctva Maďarska v Rade EÚ, ktoré Maďarsko prevezme 1. júla 2024.

Na bilaterálnom stretnutí sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Maďarsku Pavol Hamžík.  


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood