Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Richard Takáč: „Najviac peňazí ide na podporu zelenej nafty"

14-03-2024

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na štvrtkovej tlačovej konferencii zverejnilo prerozdelenie finančných prostriedkov v hodnote
76 miliónov eur zo štátneho rozpočtu, ktoré predstavujú druhú najvyššiu sumu pre agrosektor za ostatných tridsať rokov.

„Splnili sme to, čo sme po nástupe do funkcií sľúbili. Na začiatku rokovaní o rozpočte sme boli na sume 10 miliónov eur a som rád, že sa súčasnej vláde podarilo navýšiť podporu pre agrosektor až na sumu 76 miliónov eur,“ vyjadril sa minister Richard Takáč.

Finančné prostriedky sa prerozdeľujú na troch úrovniach: štátna pomoc, národné podpory a rezerva na mimoriadne udalosti.

Zo štátnej pomoci sa rozdelí pre agrosektor 60 miliónov 450-tisíc eur, z čoho najviac dostanú farmári v schéme tzv. zelenej nafty, a to 32 miliónov eur. Po 8 miliónov eur poputuje na platby poistného v prvovýrobe, mimoprodukčné funkcie lesov a poľnohospodársku prvovýrobu a rybolov. Na likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat ministerstvo vyčlenilo čiastku 2 milióny eur, na kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat 1,2 milióna eur, vedenie plemennej knihy 700-tisíc eur, na výstavy spracovateľov 300 tisíc eur a výstavy chovateľov a pestovateľov 250-tisíc eur.

Národné podpory sú rozdelené na verejnoprospešný účel (2 milióny 328 tisíc 300 eur), v ktorom je zahrnutá okrem iných aj opeľovacia činnosť včiel, kompenzácia strát na zvieratách a zariadeniach na chov zvierat a služby verejného záujmu s alokáciou 5,8 milióna eur, ktoré sa rozdelia aj na chov zubrov, chránený chov plemien koní a tiež pre Slovenské poľnohospodárske múzeum a ďalšie aktivity.

Takmer 7,5 milióna eur zostáva v rezerve na nepredvídateľné udalosti spojené s výskytom vtáčej chrípky alebo s následkami výkyvov počasia a s tým spojenými kompenzáciami pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood