Facebook Statistics

Aktuality

Minister Mičovský ocenil prácu prof. Vilčeka a RNDr. Kromku

08-12-2020

Pred dvomi rokmi Slovenskom otriasla kauza okolo agrodotácií na východe Slovenska. Miesto poľnohospodárskej pôdy boli vyplácané peniaze na plochy, ktoré s farmárčením absolútne nesúvisia - parkovisko, letisko alebo záhumienky. Bývalé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vtedy odvolalo vedúcich pracovníkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) napriek ich nevine. Dnes sa im od ministra Jána Mičovského dostalo zadosťučinenia.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ján Mičovský sa rozhodol prijať prof. Ing. Jozefa Vilčeka, PhD. a RNDr. Miroslava Kromku, CSc., ktorí ešte v roku 2018 upozornili na podmienky umožňujúce sporné poberanie agrodotácií na pozemky, ktoré na poľnohospodársku činnosť nespĺňali požadované kritériá. V tom čase boli vedúcimi pracovníkmi Výskumného  ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Vtedajšie vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na viaceré výzvy od prof. Vilčeka a M. Kromku o nevyhnutných kontrolách poberania dotácií nereagovalo.

Po prevalení celej kauzy boli obaja zo svojich pozícií odvolaní a na nečestné zaobchádzanie s dlhoročnými odborníkmi v tejto oblasti reagovala odborná verejnosť aj vedecké kapacity, ktoré upozorňovali na veľkú krivdu, akej sa im vtedy dostalo. Predchádzajúce vedenie MPRV SR dokonca avizovalo zrušenie Odboru diaľkového prieskumu zeme a geoinformatiky VÚPOP a jeho presun priamo pod PPA.

Vážim si a oceňujem prácu čestných, spravodlivých ľudí, ktorí sa nebáli poukázať na vážne pochybenia, či podozrenia z nekalého konania v minulosti. Nie vždy v našej spoločnosti platí, že mlčať je zlato. Verím, že krivdy, ktorej sa im dostalo po tom, ako odhalili pravdu, sú aspoň touto formou čiastočne odčinené. Vždy budem na strane slušných a svedomitých ľudí," uviedol  na  stretnutí minister Ján Mičovský.

Po takmer dvoch rokoch sa bývalým vedúcim pracovníkom VÚPOP dostalo zadosťučinenia. Minister Ján Mičovský odovzdal prof. Jozefovi Vilčekovi a Miroslavovi Kromkovi ďakovné listy za ich dlhoročnú prácu v oblasti výskumu a ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a jeho produkčných a celospoločenských funkcií. Aj napriek nečestnému zaobchádzaniu s nimi, dodnes vo VÚPOP-e pôsobia. Profesor Vilček je okrem toho činný na akademickej pôde, ako člen Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Je autorom významných vedeckých prác, odborných publikácií a učebníc, spoluautorom expertíz v oblasti pôdoznalectva a súvisiacich tém, ale aj členom viacerých vedeckých rád a odborných združení.

„S úctou, zadosťučinením, ale aj pokorou som prijal Vaše rozhodnutie rehabilitovať človeka – vedca, pedológa i pedagóga, život ktorého bol  od útleho detstva spätý s pôdou. Pôda, sťa starostlivá matka ma nielenže živila, ale vnútorne ma aj obohacovala, inšpirovala, prinášala radosti i strasti," uviedol v liste ministrovi prof. Vilček, ktorý sa nemohol na stretnutie osobne dostaviť.

Podobne, ako profesor Vilček dnes reagoval Miroslav Kromka, ktorý na osobnom stretnutí s ministrom vyjadril poďakovanie. „Verím, že sa táto rehabilitácia týka nielen mojej osoby, ale predovšetkým celého kolektívu VÚPOP. Táto ustanovizeň bola v minulosti v médiách obviňovaná z podielu na krivdách a podvodoch, ktoré boli páchané na čestných poľnohospodároch," uviedol rehabilitovaný Miroslav Kromka. V minulosti pôsobil ako vedecko-technický pracovník Katedry pedológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Naďalej sa venuje vedeckej práci v tejto oblasti a spolu s profesorom Vilčekom je tiež členom Slovenskej pedologickej spoločnosti Societas pedologica Slovaca.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood