Facebook Statistics
Značka Kvality

Aktuality

Minister Mičovský: Mladých treba viesť k poľnohospodárstvu

22-01-2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský absolvoval v uplynulých dňoch pracovné stretnutie na východe Slovenska. Priamo na pôde Spojenej školy v Čaklove v okrese Vranov nad Topľou diskutoval so zástupcami tamojšej samosprávy a vedením školy o možnostiach, ako zvýšiť u mladých záujem o poľnohospodárske študijné odbory a prácu v tomto rozmanitom sektore.

Približne 40 percent pracovníkov v poľnohospodárstve je vo veku 50 rokov a viac, čo vytvára čoraz častejšie dohady o tom, či ich bude mať kto v budúcnosti nahradiť a pokračovať v práci. Záujem študovať poľnohospodárstvo a príslušné vedné odbory za posledné roky u mladých ľudí nie je priaznivý, čo v minulosti neraz spôsobilo zrušenie alebo zlúčenie takýchto škôl.

S cieľom zlepšiť danú situáciu a zvýšiť atraktívnosť o agrosektor u mladých ľudí sa minister Ján Mičovský zúčastnil na pracovnom stretnutí na Spojenej škole v Čaklove, ktorá má na východe Slovenska bohatú históriu s výchovou budúcich agronómov.

Na stretnutí sa zúčastnil aj europoslanec Peter Pollák (OĽANO), ktorý sa nedávno stal európskym splnomocnencom pre učňovské školstvo, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Jozef Lukáč, vedúci odboru školstva PSK Ján Furman, riaditeľ školy Stanislav Kráľ a poslanec PSK Peter Kocák. Spolu diskutovali o možnostiach reštartu poľnohospodárskych študijných odborov a hľadania riešení aj za pomoci dotácií z Európskej únie.

„Počas stretnutia vznikla okrem iných aj myšlienka na vytvorenie obecných sociálnych podnikov v tejto lokalite a prepojenia štúdia s miestnymi marginalizovanými skupinami. Dohodli sme sa, že v týchto víziách a hľadaniach možnostiach, ako pomôcť škole, budeme pokračovať na ďalších stretnutiach. Najbližšie by sa malo uskutočniť na začiatku februára,“ doplnil minister Ján Mičovský.

Spojená škola Čaklov má k dispozícii areál, v rámci ktorého sa nachádzajú pestovateľské objekty, skleníky, pomologický sad, zeleninová záhrada, botanický systém, ktorý sa v súčasnosti žiaľ takmer nevyužíva. Študenti sa priamo na mieste môžu učiť sadiť, pestovať a obhospodarovať základné poľnohospodárske plodiny a zároveň tak získavať cenné skúsenosti do ďalšej praxe nielen v agrosektore, ale aj súvisiacich odvetviach.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood